Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zaufali nam:

Biura rachunkowe

KPiR

Program księgowy Ala - z jego możliwości korzystają biura rachunkowe, potrzebujące sprawnego i szybkiego narzędzia codziennej pracy.
Z programu księgowego Ala możliwe jest wysyłanie do systemu e-Deklaracje następujących formularzy: VAT-7(K), VAT-UE, PIT-28, PIT-36(L) oraz załączników: PIT-O, PIT-D, PIT-2K.

Ponadto program do prowadzenia podatkowej ksiażki przychodów i rozchodów Ala został wzbogacony nowatorską funkcjonalnością, dającą bogate i rozbudowane możliwości korzystania z fachowej pomocy prawnej (bezpośrednio w programie). ABC Pomoc prawna praktycznie z każdego miejsca w programie księgowym dostarcza odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego. Zapewnia dostęp do wskaźników i stawek księgowych, podatkowych oraz wzorów dokumentów, deklaracji podatkowych i aktów prawnych, oszczędzając czas i zapewniając płynność pracy.

Program księgowy Ala pracuje w środowisku Windows XP/Vista/7. Posiada przejrzysty i czytelny interfejs, umożliwiający obsługę programu nawet początkującym użytkownikom. Duży nacisk położony na prostotę, logikę i ergonomię powoduje, że program staje się przyjaznym narzędziem codziennej pracy w księgowości, w prowadzeniu książki przychodów i rozchodów.

* Prowadzenie wielu firm.

Dostępne są następujące opcje:

 • Prowadzenie KPiR lub Ewidencji Przychodów, z możliwością wprowadzania zapisów w kilku miesiącach. Chronologiczne uporządkowanie wpisów - możliwość księgowania przed skompletowaniem wszystkich dokumentów.

 • Rozliczanie podatku dochodowego, z możliwością wprowadzenia dowolnej ulgi zawartej w deklaracji PIT-5(L), PIT-5(k). Możliwość uwzględnienia udziałów w innych firmach. Wydruk deklaracji PIT-5(L), również na oryginalnym formularzu. Wydruk przelewu do deklaracji.

 • Prowadzenie kartotek kontrahentów, urzędów skarbowych, zdarzeń gospodarczych, kont i innych.

 • Miesięczne zestawienie rozliczeń dla właściciela i firmy.

 • Miesięczne zestawienie obrotów według rodzajów.

 • Współpraca z programem Przelew.

 • Zoptymalizowany interfejs użytkownika, umożliwiający szybkie wprowadzanie danych. Filtrowanie, szukanie. Definiowanie własnych wydruków.

 • Ochrona danych poprzez system haseł i praw dostępu.

 • Wykonywanie automatycznej kopii danych oraz kopii użytkownika.

 • Archiwizacja wydrukowanych deklaracji podatkowych i innych wydruków.

 • Prowadzenie rejestru VAT z możliwością automatycznego wprowadzania zapisów do księgi.

 • Generowanie rejestru VAT przy dodawaniu zapisu do księgi/ewidencji. Kojarzenie zapisu rejestru VAT z zapisem w książce/ewidencji.

 • Rozliczenie firmy i podatku VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7,VAT-7K również na oryginalnym formularzu. Wydruk przelewu do deklaracji.

 • Przyjmowanie do rejestrów VAT zapisów z programu fakturującego Ewa i innych.

 • Możliwość rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE z załacznikami A i B.

 • Prowadzenie kartotek właścicieli firm.

 • Rozliczanie podatku dochodowego, również dla wielu właścicieli, z uwzględnieniem ich udziałów w innych firmach oraz dowolnej ulgi zawartej w deklaracji PIT-5(L). Wydruk deklaracji PIT-5(L), również na oryginalnym formularzu. Wydruk przelewu do PIT-5(L).

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych. Amortyzacja metodą liniową, degresywną oraz sezonową. Wydruk ewidencji, tabeli amortyzacyjnej, dowodów OT i LT.

 • Pomocnicza ewidencja wyposażenia, z możliwością określenia osoby odpowiedzialnej.

 • Rejestr ewidencji przebiegu pojazdów. Możliwość zdefiniowania stałych tras. Zestawienie miesięczne wyjazdów w rozbiciu na kierowców, automatyczne wprowadzenie do księgi.

 • Pełna kontrola należności i zobowiązań.

 • Wezwania do zapłaty.

 • Prowadzenie kasy. Emisja dokumentów kasowych KP, KW z możliwością jednoczesnego rozliczania jednego lub wielu kredytów.

 • Zamykanie okresów i wydruk raportów kasowych.

 • Prowadzenie banku. Wprowadzanie wyciągów bankowych z możliwością jednoczesnego rozliczania jednego lub wielu kredytów.

 • Rozliczanie podatku VAT metodą kwartalną oraz kasową. Wydruk deklaracji VAT-7K.

Księga Podatkowa

Niezwykle prosty i przyjazny program przeznaczony dla firm rozliczających się na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów lub ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Aplikacja może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami RAKSSQL tworząc jeden system. Program współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych i ZUS. Aplikacja jest prosta w obsłudze, intuicyjna, zgodna z przepisami i bogata w liczne możliwości usprawniające pracę.

Rejestrowanie dokumentów w księdze

Wprowadzanie dokumentów jest szybkie i wygodne. Podczas rejestracji dokumentów możemy korzystać z gotowych wzorców księgowań oraz kartotek kontrahentów i grup operacji (odpowiednik kont w pełnej księgowości). Możliwe jest także wprowadzenie nowego dokumentu poprzez skopiowanie dokumentu wprowadzonego wcześniej. Program umożliwia jednoczesne wprowadzenie dokumentu do księgi, odpowiedniego rejestru VAT, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji kosztów przebiegu pojazdów. W programie możemy tworzyć i automatycznie księgować na koniec roku lub dowolnego miesiąca spis z natury. Aplikacja umożliwia rozliczenia pojazdów w oparciu o prowadzone ewidencje przejazdów i kosztów, a także automatyczne księgowania korekt kosztów związanych z eksploatacją pojazdów. W równie prosty sposób księgowane są dowody wewnętrzne. Wprowadzone dokumenty mogą być przeglądane w obrębie bieżącego miesiąca oraz za dowolny okres w obrębie bieżącego roku obrachunkowego.

Grupy operacji

Program umożliwia wprowadzanie dokumentów w oparciu o zdefiniowane grupy operacji. Są one odpowiednikiem kont w pełnej księgowości i znacznie skracają czas wprowadzania danych. Możliwe jest tworzenie w oparciu o te grupy zestawień oraz szybkie sumowanie obrotów dla pojedynczej, lub kilku wybranych operacji. Istnieje możliwość zdefiniowania różnych grup dla poszczególnych lat obrachunkowych, jak również przeniesienia ich z roku poprzedniego.  
Program zapewnia rozliczenie z urzędem skarbowym PIT-5, PIT-5L, PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, rozliczenie miesięczne, rozliczenie kwartalne. Aplikacja oblicza deklaracje PIT dla każdego podatnika zarejestrowanego w systemie. Sumuje przychody podatnika z różnych źródeł, m.in. z udziałów w firmach zarejestrowanych w RAKSSQL oraz innych, a także z tytułu najmu i dzierżawy. Wydruki deklaracji są zgodne z aktualnymi drukami oryginalnymi i mogą być składane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Do deklaracji można również wydrukować przelewy. Program każdorazowo podczas obliczania deklaracji pobiera aktualne dane z zapisów księgowych. Istnieje jednak możliwość ręcznego skorygowania deklaracji.

Rejestry VAT i rozliczenia z tytułu VAT

Program umożliwia prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu towarów handlowych, środków trwałych i innych artykułów i usług. Zapisu do rejestru możemy dokonywać bezpośrednio, lub wraz z rejestrowaniem dokumentów w księdze. Program umożliwia sporządzenie rejestru za dowolny okres czasu, dla wybranego kontrahenta i wybranych grup operacji. Zestawienia VAT są dostępne w dowolnym momencie pracy z programem, co pozwala na uzyskiwanie natychmiastowej informacji o kwotach podatku po wprowadzeniu każdego dokumentu źródłowego. Na podstawie rejestrów program tworzy deklaracje: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 z możliwością wydruku formularza deklaracji i przelewu do urzędu skarbowego. Istnieje możliwość drukowania deklaracji VAT na drukach dostarczanych przez urzędy skarbowe.

Kartoteki

Podział kartotek na globalne (np. właściciele i źródła przychodów) i lokalne (np. kontrahenci) eliminuje konieczność uzupełniania tych samych danych w każdej z zakładanych firm. Zaletą jest również to, że każdy z zarejestrowanych właścicieli może mieć zdefiniowane udziały w każdym z zarejestrowanych źródeł przychodów. W takim przypadku program automatycznie pobiera dane z odpowiednich firm w celu obliczenia deklaracji PIT. Podział na kartoteki lokalne, a w powyższej sytuacji na odrębne lata obrachunkowe wcale nie oznacza, że zakładając nowy rok obrachunkowy trzeba na nowo uzupełniać wszystkie kartoteki. Mogą być one przeniesione z roku poprzedniego.

Zestawienia

RAKSSQL Księga Podatkowa i Ryczałt umożliwia tworzenie zestawień dla księgi i rejestrów za wybrany okres czasu, dla dowolnego kontrahenta i dowolnej kolumny księgi. Zapisy w księdze mogą być przypisane do dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika grup operacji. W oparciu o te grupy użytkownik może generować zestawienia zgodne ze swoimi potrzebami. Dla zarejestrowanych w firmie pojazdów prowadzone są ewidencje przebiegów i kosztów związanych z ich eksploatacją.

Rozrachunki

W programie możemy na bieżąco śledzić rozrachunki z kontrahentami. Rozliczanie operacji odbywa się w aplikacji Kasa, Bank, Rozrachunki, a informacje o rozliczeniach automatycznie są przekazywane do księgi. Istnieje również możliwość rozliczania dokumentów bezpośrednio w module Księga Podatkowa, bez rejestracji dokumentów kasowych. Szybkie podliczanie umożliwia podejrzenie aktualnego stanu należności i zobowiązań. Możliwe jest również utworzenie rozbudowanego zestawienia.

Automatyczne księgowania - import danych

Zintegrowana współpraca z pozostałymi modułami systemu RAKSSQL zapewnia możliwość automatycznego księgowania dokumentów. Z modułu Sprzedaż i Magazyn księgowane mogą być zarówno dokumenty sprzedaży jak i zakupu. Listy płac, rachunki do umów zleceń i o dzieło oraz składki ZUS, FP i FGŚP rejestrowane są z modułu Kadry i Płace. Współpraca z modułem Środki Trwałe zapewnia możliwość księgowania wszystkich wydarzeń związanych ze środkami trwałymi w szczególności odpisów amortyzacyjnych. W przypadku bezpośredniej współpracy program zapewnia pełną kontrolę nad księgowanymi dokumentami. Dokumenty sprzedaży i zakupu mogą być wprowadzone również poprzez import z pliku DBF, w przypadku gdy księga i magazyn działają w różnych sieciach komputerowych.

Bezpośrednie połączenie z arkuszem Microsoft Excel

Generator Raportów i Analiz daje możliwość bezpośredniej współpracy z Microsoft Excel. Cechy funkcjonalne rozwiązania:

 • możliwość bezpośredniego wykorzystania danych i zestawień z systemu RAKSSQL,

 • możliwość łatwej zmiany parametrów zestawień (lat obrachunkowych, dowolnych dat, zakresów kont, etc...) i przeliczenie arkusza bez konieczności ponownego ręcznego przepisywania bądź ręcznego importowania danych,

 • możliwość definiowania i wykorzystania w arkuszu wielu zestawów danych (zestawień) np. dla tabeli bilansu różnych lat obrachunkowych czy zestawienia obrotów i sald dla różnych zakresów dat i ich jednoczesna analiza w programie Excel.

Księga handlowa

Moduły Finanse i Księgowość stanowią kompletne i w pełni zintegrowany systemy księgowe, stworzone do prowadzenia pełnej księgowości firm: prywatnych, państwowych, spółdzielni,  fundacji i organizacji non profit. Realizują wszystkie operacje księgowe, począwszy od tworzenia planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez rozrachunki i rozliczenia, aż po automatyczne sporządzanie pełnej tabeli bilansowej i rachunku zysków i strat, deklaracji oraz różnego rodzaju zestawienia i raporty. Aplikacje mogą funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami systemu tworząc jedną całość. Programy współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych i ZUS.
Systemy wyposażone w Serwis Prawny Dla Księgowych.

Kluczowe możliwości:

 • Pełna integracja i ciągłość ewidencji - dzięki pełnej integracji system eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, np.: po utworzeniu raportu kasowego, wprowadzeniu wyciągu bankowego, czy umorzeniu środka trwałego - automatycznie utworzą się dokumenty księgowe z możliwością kontroli automatycznego rozksięgowania.

 • Dedykowany system obsługi deklaracji podatkowych - Pełna integracja oraz ciągłość ewidencji księgowej

 • Tworzenie zaawansowanych wzorów w automatach księgowych- automaty umożliwiają księgowanie żądanych wartości według określonych parametrów oraz mogą wykonywać się w oparciu o wzory zdefiniowane przez użytkownika systemu.

 • Automatyzacja wykonywania wielu operacji księgowych - rozliczenia międzyokresowe kosztów, przeksięgowania pomiędzy zespołem „4”i „5”, rozbudowany system generowania not odsetkowych, automatyczne obliczanie różnic kursowych.

 • Elektroniczny import wyciągów bankowych - rozwiązanie umożliwia importowanie wyciągów bankowych do systemu.

  Finanse i Księgowość

  Przeznaczenie modułu

  Moduł Finanse i Księgowość wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności. Aplikacja jest zgodna z ustawą o rachunkowości, dzięki projektowi wykonanemu przez polskich analityków, programistów i konsultantów z dziedziny rachunkowości oraz prawa gospodarczego.

  W systemie Streamsoft PRO dostępne są funkcjonalności umożliwiające składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – co ułatwia i skraca czas.
  przedsiębiorcom czas załatwiania spraw podatkowych. Wśród zestawień dostępnych w module Finanse i Księgowość do systemu e-Deklaracje można wysyłać VAT-7 oraz VAT- UE.

  Zalety modułu:

  • Duża elastyczność modułu wynikająca z możliwości budowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w postaci wielopoziomowej i wielowymiarowej struktury drzewiastej.

  • Prostota obsługi programu zapewniona przez wygodny interfejs użytkownika. Wykonywanie operacji możliwe jest na kilka sposobów, w zależności od indywidualnych upodobań. Wygląd programu, okna, kolejność i wielkość kolumn, sposoby sortowania, filtrowania, itp. są zapamiętywane dla każdego użytkownika niezależnie.

  • Spójność struktury danych, wynikająca z zastosowania procedur kontrolujących kompletność transakcji.

  • Wielopoziomowy system praw dostępu do poszczególnych opcji oraz zasobów.

  • Łatwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika, poprzez prostą modyfikację standardowych ustawień systemu, np. wzorców dekretacji dokumentów, formularzy, itd.

  • Moduł jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft PRO.

  Podstawowa funkcjonalność:

  Plan kont
  Długość syntetyki i analityki może być dowolna dla każdego konta. Analityka kont może być oparta o słowniki wynikające ze struktury organizacyjnej
  przedsiębiorstwa, takie jak: kasy, banki, magazyny, katalog kontrahentów, stawki podatku VAT oraz słowniki definiowane dla potrzeb indywidualnych.

  Operacje księgowe
  Automatyzacja wykonywania wielu operacji księgowych, rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozdzielnik kosztów, przeksięgowania pomiędzy zespołem „4”i „5”, rozbudowany system generowania not odsetkowych, automatyczne obliczanie różnic kursowych.

  Wzorce dekretacji dokumentów
  Wszystkie dokumenty wprowadzane do systemu są dekretowane na właściwe konta, według definiowanych wzorców dekretów. Zadekretowane dane, do momentu ich zatwierdzenia, mogą być w dowolny sposób modyfikowane.

  Walutowość
  Możliwość prowadzenia rozliczeń wielowalutowych na dowolnym koncie, wraz z automatycznym obliczaniem różnic kursowych.

  Zestawienia, raporty, deklaracje
  Łatwość uzyskiwania wszelkich informacji, dzięki rozbudowanej opcji zestawień, pozwalających na tworzenie raportów, według różnych kryteriów, uwzględniających dowolne sposoby filtrowania i sortowania danych. Możliwość drukowania dowolnych raportów, w tym dziennika, ksiąg rachunkowych i rejestrów VAT. Drukowanie deklaracji podatkowych, rachunku zysków i strat, bilansu, itd. Wykonanie zestawień pozwala na dokonanie symulacji wyników finansowych, przed ich końcowym zaakceptowaniem. 

  Mechanizmy kontrolujące
  Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, również w walutach obcych, wraz z automatycznym naliczaniem not odsetkowych za zwłokę w płatnościach. Możliwość drukowania wezwań do zapłaty, przelewów, potwierdzeń sald, itp. Kontrola poprawności wprowadzanych danych pod względem rachunkowym, w tym również kontrola kręgu kosztów.

  Pobieranie kursów walut
  Moduł umożliwia automatyczne pobieranie kursów walut NBP przez Internet.

  Rok obrachunkowy
  Możliwość dowolnego określania roku obrachunkowego, który nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym.

  Definiowanie wskaźników finansowych
  Możliwość tworzenia i obliczania własnych wskaźników finansowych, dzięki wykorzystaniu kalkulatora kont.

  Import danych z innych systemów
  Wbudowane funkcje importu i eksportu danych z systemów zewnętrznych. Możliwość eksportu i importu planów kont, definicji dekretów, definicji dokumentów, kontrahentów, wzorów księgowych.

  Księga Handlowa

  Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,  fundacji i organizacji non profit. Realizuje wszystkie operacje księgowe, począwszy od tworzenia planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez  rozrachunki i rozliczenia, aż po automatyczne sporządzanie pełnej tabeli bilansowej i rachunku zysków i strat, deklaracji oraz różnego rodzaju zestawienia i raporty. Aplikacja może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami RAKSSQL tworzy jedną całość. Program współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych i ZUS.

  System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

  Aplikacja posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz ich pozycji. Dzięki wykorzystaniu definiowanych wzorców księgowych system oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania dokumentów. Rozwiązanie zwiększa  efektywność pracy i odciąża księgowych od ręcznego rejestrowania danych.

  Przykłady:

  • faktura zakupu - pozycje kosztowe można oznaczyć znacznikami, dzięki czemu automatycznie zostaną zaksięgowane na odpowiednio określone konta w odróżnieniu od towarów zakupionych do dalszej odsprzedaży.

  • opłaty prowizji bankowej - można oznaczyć na wyciągu bankowym znacznikiem, co w konsekwencji pozwoli na automatyczne księgowania na odpowiednich kontach. 

  Pełna integracja i ciągłość ewidencji

  Dzięki pełnej integracji system eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, np.: po utworzeniu raportu kasowego, wprowadzeniu wyciągu bankowego, czy umorzeniu środka trwałego, automatycznie utworzą się dokumenty księgowe z możliwością kontroli automatycznego rozksięgowania. Wszystkie zgromadzone dane: kartoteki, słowniki, dokumenty, rozrachunki, deklaracje dostępne są kontekstowo w całym systemie i kontrolowane za pomocą uprawnień.

  Dodatkową zaletą RAKSSQL jest możliwość zachowania ciągłości pracy i wszystkich wprowadzonych danych niezależnie od prowadzonej w danym roku ewidencji księgowej. Dla każdego roku obrachunkowego możliwa jest zmiana formy prowadzonej ewidencji/działalności. Nie jest konieczna zmiana programu. Cała historia i wszystkie wprowadzone dane m.in.: dokumenty, deklaracje, rozrachunki, kontrahenci będą dalej dostępne, zarówno do modyfikacji jak i wprowadzania nowych danych.

  Rozszerzony system rejestracji i ewidencji dokumentów księgowych RAKSSQL rozszerza obsługę wprowadzania i zarządzania dokumentami księgowymi:

  • typy dokumentów: podział na dzienniki księgowe został rozszerzony o możliwość rejestracji charakteru dokumentu księgowego m.in. takiego jak: faktura sprzedaży, zakupu, dokument magazynowy, dowód wewnętrzny etc. Dzięki temu podziałowi łatwiejsze jest zarządzanie i zautomatyzowane wprowadzanie dokumentów księgowych,

  • stan dokumentów- to naturalne rozszerzenie dostosowujące system do faktycznego stanu, w jakim może znajdować się dokument w rzeczywistości:

   • nie zarejestrowany  - określa dokument, który dopiero pojawił się w firmie/systemie księgowym i nie znamy jeszcze jego wszystkich cech charakterystycznych, jedynie go odebraliśmy/zaznaczyliśmy jego pojawienie się w systemie księgowym,

   • w buforze - określa dokument, nad którym aktualnie pracujemy, który może być nie wprowadzony w całości i nie chcemy, aby był uwzględniany w zestawieniach i raportach,

   • zarejestrowany - to dokument, który został całkowicie wprowadzony i poddany pełnej kontroli zgodności zapisów kont, rozrachunków i rejestru VAT. Uwzględniany jest we wszystkich zestawieniach i raportach, jednakże daje możliwość wprowadzania modyfikacji/zmian,

   • zaksięgowany - to dokument zgodnie z Ustawą o Rachunkowości zamknięty, nie dający już możliwości zmian i modyfikacji. Uwzględniany oczywiście we wszystkich zestawieniach i raportach.

  Kosz dokumentów

  To zabezpieczenie przed przypadkowym bądź niepowołanym usunięciem dokumentu księgowego z systemu. Kosz działa analogicznie do kosza w systemie Windows jednakże do usunięcia dokumentów z kosza potrzebne jest specjalne uprawnienie, które powinno być nadawane tylko osobom upoważnionym.

  System ewidencji rozrachunków Program posiada moduł ewidencji rozrachunków, który jest ściśle zintegrowany z ewidencją księgową, jednakże logicznie został z niej wydzielony.
  Takie rozwiązanie daje szereg udogodnień m.in.:

  • tworzenie rozrachunków na etapie powstawania dokumentów źródłowych (dokumenty kasowe, wyciągi bankowe),

  • powiązanie rozrachunków z kontrahentem/pracownikiem umożliwia tworzenie kompensat m.in., pomiędzy kontrahentem, który jest dostawcą i odbiorcą, czyli pomiędzy fakturą zakupu i sprzedaży.

  W ramach kontrahenta/pracownika możliwe jest rozliczanie należności i zobowiązań dowolną ilością rozliczeń/powiązań. Bogaty pakiet zestawień i raportów m.in.: stan rozrachunków, wiekowanie należności, wezwanie do zapłaty, wezwanie do uzgodnienia sald, nota odsetkowa, różnice kursowe dodatkowo usprawniają i automatyzują codzienną pracę.

  Pełna obsługa Finansów

  • kasy: raporty kasowe, dokumenty kasowe, zaliczki pracownicze,

  • banku: wyciągi bankowe, przelewy, systemy bankowości elektronicznej (eksport/import, obsługa płatności masowych),

  • rozrachunków: pełna ewidencja należności i zobowiązań, dowolne rozliczenia, kompensaty, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, wiekowania należności.

  Dedykowany system obsługi deklaracji podatkowych

  Pełna integracja oraz ciągłość ewidencji księgowej pozwala m.in. na tworzenie dla jednego właściciela deklaracji z kilku różnych źródeł przychodu/firm niezależnie od formy prowadzonej ewidencji (księga handlowa, księga podatkowa, ryczałt). Dodatkowo usprawniono obsługę i zarządzanie deklaracjami, które w nowym systemie mają pełną kontrolę i historię kolejnych publikowanych przez ministerstwo wersji. System umożliwia edycję i wydruk w ramach każdej z wersji deklaracji zarówno tych historycznych, jak i obowiązującej. Istnieje możliwość jednoczesnej obsługi deklaracji dla wszystkich firm prowadzonych w systemie.

  e-Deklaracje

  System RAKSSQL umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Warunkiem niezbędnym do wysłania deklaracji jest złożenie pod nią bezpiecznego podpisu elektronicznego. Użytkownik chcący korzystać z systemu  e-Deklaracji musi posiadać zestaw do obsługi takiego podpisu wraz z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Utworzony dokument w module finansowo-księgowym po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym może być przekazany on-line do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Każda deklaracja wpływająca do systemu jest oznaczana unikalnym identyfikatorem. W oparciu o ten numer użytkownik może po pewnym czasie wysłać do systemu pytanie o status przetwarzania złożonej deklaracji. Jeśli deklaracja została zaakceptowana przez system, wystawiany jest elektroniczny dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru, który stanowi dowód złożenia deklaracji.
  RAKSSQL umożliwia pełną elektroniczną obsługę następujących deklaracji:

  • VAT-7,

  • VAT-7K,

  • VAT-7D,

  • VAT-8,

  • VAT-9M,

  • VAT-12,

  • VAT-UE,

  • VAT-UEK,

  • CIT-8.

  Monitor pracy księgowych

  Program rejestruje czas pracy, ilość, wartość wprowadzonych i zaksięgowanych dokumentów i dekretów w rozbiciu na każdą prowadzoną firmę i każdego użytkownika. Dzięki tym informacjom można dokładnie określić zarówno ilość jak i efektywność wykonanej pracy w zadanym okresie. Te dane pozwalają lepiej ocenić zakres i czasochłonność wykonywanych zadań.

Kadry i Płace

Kadry i Płace kompletne i zintegrowane systemy usprawniające codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,  fundacjach i organizacjach non profit. Gwarantują dowolność w tworzeniu składników płacowych wynagrodzenia. Pozwalają na wprowadzanie własnych formuł wyliczania składników płac. Aplikacje mogą funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami systemu tworząc jedną całość. Programy współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych i ZUS, w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik.

Kluczowe możliwości:

 • Pełna obsługa ewidencji danych kadrowych i płacowych, połączona z kilkudziesięcioma standardowymi zestawieniami kadrowo-płacowymi oraz możliwością zdefiniowania i zapisania własnych. Prowadzenie kartotek osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie

 • Ewidencjonowanie ruchu pracowników w firmie (pracujących lub zwolnionych), prowadzenie ewidencji dotyczącej przebiegu pracy wewnątrz przedsiębiorstwa

 • Rejestracja danych dotyczących obecności lub absencji pracownika, uwzględniając spóźnienia, wyjścia, rozliczenia urlopowe itp. na przestrzeni wielu lat, z możliwością importu danych z systemów RCP

 • Obsługa umów o pracę (godzinowe, akordowe, ryczałt miesięczny) umów zleceń i o dzieło, łącznie z drukowaniem zawartych umów oraz dołączonych do nich rachunków, obsługa rad nadzorczych.

 • Możliwość wprowadzania danych związanych z niepełnosprawnością pracowników oraz generowanie dokumentów rozliczeniowych do systemu PFRON.

  Kadry i Płace

  Przeznaczenie modułu

  Kadry i Płace to moduł spełniający wszystkie wymogi systemu do obsługi działu kadrowo-płacowego. Przeznaczony jest dla firm zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników.

  Współpraca z „Płatnikiem”
  Moduł w pełni współpracuje z programem „Płatnik”, rozprowadzanym przez oddziały ZUS do rozliczeń zasiłków chorobowych i funduszy emerytalno- rentowych. Pozwala też na generowanie deklaracji zgłoszeniowych wszystkich typów, zarówno pracowników jak i pracodawcy.

  e-Deklaracje
  W systemie Streamsoft PRO dostępne są funkcjonalności umożliwiające składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – co ułatwia i skraca przedsiębiorcom czas załatwiania spraw podatkowych. Z modułu Kadry i Płace, do systemu e-Deklaracje, możliwe jest wysyłanie następujących formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8S, PIT- R i IFT-1/ IFT-1R.

  Podstawowa funkcjonalność:

  Dane kadrowe i płacowe
  Pełna obsługa ewidencji danych kadrowych i płacowych, połączona z kilkudziesięcioma standardowymi zestawieniami kadrowo-płacowymi oraz możliwością zdefiniowania i zapisania własnych. Prowadzenie kartotek osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, z możliwością zapisania około 100 podstawowych informacji o każdym pracowniku, między innymi: dane osobowe, małżonek, dzieci, adres, wykształcenie, dane o zatrudnieniu (etat, data zatrudnienia, data zwolnienia, rodzaj umowy, itp.), dane deklaracji ZUS, sprawy komornicze, zdjęcie.
  Możliwość wprowadzenia nieograniczonej ilości cech, definiowanych przez użytkownika, które dodatkowo charakteryzują pracownika.

  Ewidencja historii pracy
  Ewidencjonowanie ruchu pracowników w firmie (pracujących lub zwolnionych), prowadzenie ewidencji dotyczącej przebiegu pracy wewnątrz przedsiębiorstwa (zmiana stanowiska, zmiana angażu, przeszeregowania i inne).

  Rejestracja obecności w pracy
  Rejestracja danych dotyczących obecności lub absencji pracownika, uwzględniając spóźnienia, wyjścia, rozliczenia urlopowe itp. na przestrzeni wielu lat, z możliwością importu danych z systemów RCP (Rejestracji Czasu Pracy).

  Umowy
  Obsługa umów o pracę (godzinowe, akordowe, ryczałt miesięczny) umów zleceń i o dzieło, łącznie z drukowaniem zawartych umów oraz dołączonych do nich rachunków, obsługa rad nadzorczych.

  Wzorce czasu pracy
  W module umożliwiono definiowanie dowolnej ilości wzorców czasu pracy (nawet indywidualnych dla poszczególnych pracowników). Uzupełnieniem tego jest ewidencja absencji, z automatycznym wyliczaniem, na ich podstawie, zasiłków chorobowych, urlopów i innych świadczeń.

  Listy płac
  Moduł posiada wbudowany system wzorców, co pozwala np. na przyporządkowanie tych samych sposobów liczenia wielu grupom płacowym i tworzenie list płac w oparciu o jednakowe algorytmy, umożliwiając wyliczanie i drukowanie dowolnej liczby list płac w miesiącu. Składniki płacowe i wygląd odcinka płacowego są w pełni modyfikowalne przez użytkownika.

  Przelewy pracownicze
  Program drukuje oraz tworzy w postaci elektronicznej przelewy na konta pracownicze, wg rozbudowanej listy banków.

  Spójność i ochrona danych
  Automatyczne zamykanie policzonych list płac – zapewnia wysoki poziom ochrony informacji i spójność danych zawartych w komputerze z wydrukowanymi listami płac.

  Składniki wynagrodzeń
  Program automatycznie nalicza składniki wynagrodzeń w oparciu o ewidencję obecności i absencje oraz uwzględnia je w generowanych przez siebie deklaracjach do programu „Płatnik”.

  Przypomnienia
  Aktywowany na życzenie system przypominania o kończących się umowach na okres próbny lub czas określony, o konieczności wykonania badań okresowych, kursach, kwalifikacjach itp.

  Rejestracja Czasu Pracy (RCP)
  Możliwość współpracy z czytnikami kart magnetycznych, w celu importowania ewidencji czasu pracy pracowników (opcja dostępna za dodatkową dopłatą).

  Zbiorówka płacowa
  Automatycznie generowana jest roczna kartoteka płacowa i zbiorówki płacowe, z możliwością modyfikacji występujących na nich składników płacowych.

  Prowadzenie ewidencji w równoważnym czasie pracy
  Możliwość prowadzenia ewidencji równoważnego czasu pracy dla wszystkich lub części pracowników w wybranych przedziałach czasowych (1-3,4 m-cy). Automatyczne naliczanie nadgodzin i godzin pozostałych do przepracowania w danym okresie.

  Zestawienia, wydruki, formularze
  Moduł posiada bardzo rozbudowany zbiór standardowych zestawień kadrowych i płacowych oraz możliwość definiowania i zapamiętywania własnych. Zakres tych zestawień można ograniczać przez określenie filtrów kadrowych i płacowych (osoby należące do konkretnych grup, posiadające dzieci w określonym wieku, itd.). Z modułu można wydrukować różne formularze, m.in. PIT-11, PIT-40, umowa o pracę, ewidencja czasu pracy, zaświadczenie o dochodach, oświadczenia, upoważnienia i inne.

  Eksport danych
  Możliwe jest zdefiniowanie w dowolny sposób eksportu danych do modułu Finanse i księgowość, umożliwiając księgowanie zarówno oddzielnie dla poszczególnych osób jak i dla całych grup pracowników. Dane można również wyeksportować do programu Excel.

  Kadry i płace

  To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,  fundacjach i organizacjach non profit. Gwarantuje dowolność w tworzeniu składników płacowych wynagrodzenia. Pozwala na wprowadzanie własnych formuł wyliczania składników płac. Aplikacja może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami RAKSSQL tworząc jedną całość. Program współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych i ZUS, w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik.

  Aplikacja jako element całego systemu do zarządzania firmą jest z nim w pełni zintegrowana eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania danych. Przykładowo lista płatnicza wystawiona w module Płace jest natychmiast widoczna dla modułu Finanse czy Księgowość. Z kolei naliczając listę można korzystać z informacji wprowadzonych w innych modułach: potrącić nierozliczone zaliczki, wyliczyć premię od obrotu itp.

  Program współpracuje z elektronicznymi systemami rejestracji czasu pracy, z których dane są automatycznie pobierane i przetwarzane.

  Moduł wyposażony jest w system zarządzania załącznikami, który daje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej. Przykładowo do kartoteki pracownika można podpiąć kopie elektroniczne: świadectwa pracy, oświadczenia lekarskie, wnioski urlopowe, zaliczki. Dokumenty te można w każdej chwili obejrzeć bez żmudnego przeszukiwania archiwum w segregatorach.

  Podstawowe możliwości:

  Kartoteka pracowników 

  • kartoteka przechowuje dane osobowe, dane służbowe oraz dane adresowe pracowników,

  • na potrzeby wyliczeń płacowych przechowywane są informacje o kosztach uzyskania, danych urlopowych, wspólnym opodatkowaniu,

  • pozwala gromadzić wymaganą prawem dokumentację o pracowniku (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne),

  • zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych w kartotece znajduje się miejsce na odnotowanie udostępnienia danych pracownika,

  • umożliwia uzupełnianie danych naliczonych już w poprzednich miesiącach w innych systemach płacowych lub z ewidencji papierowej (bilans otwarcia),

  • w kartotece znajduje się kalendarz pracownika, w którym odnotowywane są zdarzenia dotyczące nieobecności i obecności pracownika - choroba, urlop, zasiłek, nadgodziny do zapłacenia itp.,

  • obsługa załączników (możliwość podłączenia elektronicznych dokumentów, plików graficznych ze skanowanych dokumentów).

  Struktura organizacyjna

  • program umożliwia tworzenie struktury organizacyjnej firmy: struktura kadrowa, grupa płacowa, pracownicy,

  • struktura kadrowa odwzorowuje działy w przedsiębiorstwie/firmie,

  • grupy płacowe mogą tworzyć pracownicy różnych działów np. grupa specjalistów, grupa kierowników, grupa remontowo-montażowa itp.,

  • do struktury organizacyjnej można przypisywać składniki wynagrodzenia takie jak: bony dla firmy, premia dla działu handlowego, itp.

  KADRY

  Program zapewnia pełną obsługę umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Pracownik może mieć dowolną ilość umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

  Umowy o pracę

  • ewidencja zawartych z pracownikiem umów o pracę,

  • definiowany bilans otwarcia dla pracowników (gdy ewidencja była prowadzona w innym programie lub „papierowo” należy wprowadzić dane początkowe do systemu),

  • rejestracja aneksów do umowy, wypowiedzenia warunków umowy, wypowiedzenia umowy,

  • przypisywanie do umowy składników wynagrodzenia, które określają parametry wynagrodzenia (płacę zasadniczą, stawkę za godzinę, dodatki, premie, potrącenia itp.),

  • każdy składnik wynagrodzenia na umowie może mieć szczegółowo określone w jakich miesiącach ma obowiązywać i na jakich listach płatniczych będzie rozliczany.

  Umowy cywilnoprawne

  • ewidencja zawartych z pracownikiem umów o dzieło, umowy zlecenia, prawa autorskie, kontrakt menedżerski, dywidendy, czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, świadczenia emerytów – byłych pracowników, udział w organach stanowiących osób prawnych, zryczałtowane oraz inne źródła,

  • przypisywanie do umowy składników wynagrodzenia, które określają jego kwotę rachunku, przysługujące mu dodatki, premie, potrącenia itp.,

  • każdy składnik wynagrodzenia na umowie może mieć szczegółowo określone w jakich miesiącach ma obowiązywać.

  Kalendarze

  Program pozwala na efektywne zarządzanie kalendarzami. Kalendarz można definiować dla firmy i działów oraz tworzyć na ich podstawie indywidualne kalendarze pracownicze.

  Kalendarze wzorcowe

  • tworzenie kalendarzy wzorcowych dla firmy oraz działów,

  • wypłaty i przelewy wynagrodzeń List płatniczych i rachunków przez moduł Finanse,

  • dziedziczenie informacji o dniach z kalendarza innej kategorii np. z kalendarza firmy,

  • generowanie kalendarza wzorcowego za pomocą szablonu, w którym jest zapisana informacja o dniu pracy, dniu wolnym od pracy. Dla dni pracy mogą być szczegółowo określone godziny pracy oraz liczba godzin do przepracowania.

  Elektroniczna rejestracja czasu prac

  • automatyczna i precyzyjna kontrola czasu pracy z wykorzystaniem kart zbliżeniowych,

  • łatwe rozliczanie nieobecności i godzin nadliczbowych,

  • możliwość rozbudowania o system kontroli dostępu,

  • współpraca z urządzeniami wielu producentów m.in. PC Therm, BiBi,

  • obsługa do 256 punktów kontroli czasu pracy i max. 1100 kart zbliżeniowych dla pracowników.

  PŁACE

  Program pozwala na ewidencje list umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Umożliwia wystawianie w miesiącu dowolnej ilości list płatniczych np. lista podstawowa, lista dodatkowa itp. Umożliwia przeliczanie archiwalnych realizacji za pomocą tych samych algorytmów, którymi został utworzony.  Listy płatnicze – umowy o pracę 

  • definiowane przez użytkownika rodzaje list płatniczych,

  • tworzenie list płatniczych za pomocą wcześniej przygotowanego harmonogramu wypłat,

  • automatyczne i ręczne dodawanie list płatniczych,

  • możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płatniczych,

  • realizacja różnych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych np. płaca zasadnicza na liście podstawowej, premia na liście dodatkowej,

  • kontrola i możliwość modyfikacji parametrów naliczeń składników wynagrodzenia w trakcie realizacji każdej listy płatniczej,

  • możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia dla pojedynczej umowy w trakcie obliczeń,

  • możliwość realizacji tych samych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych,

  • możliwość ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości składników wynagrodzenia np. wypłata pracownikom połowy ich wynagrodzenia podstawowego lub dodatku,

  • możliwość edycji i ponownego przeliczenia realizacji umowy.

  Listy płatnicze – umowy cywilnoprawne

  • definiowane przez użytkownika rodzaje list płatniczych,

  • tworzenie list płatniczych za pomocą wcześniej przygotowanego harmonogramu wypłat,

  • możliwość automatycznego i ręcznego dodawania list płatniczych,

  • możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płatniczych,

  • kontrola i możliwość modyfikacji parametrów naliczeń składników wynagrodzenia w trakcie realizacji każdej listy płatniczej,

  • możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia dla pojedynczej umowy w trakcie obliczeń,

  • możliwość realizacji tych samych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych,

  • możliwość ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości składników wynagrodzenia np. wypłata połowy wynagrodzenia podstawowego lub dodatku,

  • możliwość edycji i ponownego przeliczenia rachunku do umowy.

  Harmonogram wypłat (list płatniczych)

  • program umożliwia tworzenie dowolnej ilości harmonogramów dla umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, na podstawie których automatyzowane jest tworzenie list miesięcznych,

  • określenie rodzaju i sposobu określania daty wypłaty np. jak program ma się zachować jeśli dzień wypłaty przypadnie na dzień wolny od pracy,

  • harmonogram kontroluje zmiany umów i aneksów uwzględniając je automatycznie podczas tworzenia listy płatniczej,

  • program umożliwia dodawanie do harmonogramu wybranych umów.

  Bilans otwarcia

  • bilans otwarcia pozwala na wprowadzenie informacji potrzebnych do pełnego i prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia pracownikom,

  • możliwość wprowadzania takich informacji jak: liczba godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego; kwota podstawy do średniej urlopowej; liczba miesięcy do nagrody jubileuszowej; liczba miesięcy do stanu od innych pracodawców; znacznik, czy dany miesiąc wchodzi do średniej chorobowej; kwota podstawy do średniej chorobowej; liczba godzin przysługującego urlopu wypoczynkowego; dochód ze stosunku pracy; kwota podstawy oskładkowanej poza systemem,

  • możliwość definicji własnego bilansu otwarcia lub dodania składników użytkownika do istniejącego bilansu otwarcia.

  Składniki wynagrodzenia

  • składniki wynagrodzenia określają warunki wynagrodzenia,

  • możliwość obsługi dowolnego schematu wynagrodzenia w firmie,

  • system zawiera predefiniowane składniki wynagrodzenia oraz umożliwia definiowanie własnych składników,

  • możliwość przypisania składników do umowy z pracownikiem i również.do firmy, działu, grupy płacowej,

  • możliwość przypisania składnika do rodzaju listy, a w konsekwencji rozliczania na wskazanych listach płatniczych np. płaca zasadnicza do listy podstawowej, premia do listy dodatkowej,

  • występowanie w programie dwóch rodzajów składników: składniki inicjowane, którym możemy przypisywać wartości oraz składniki wyliczane, którym możemy przypisać formułę określającą sposób ich wyliczenia,

  • różne wartości tego samego składnika wynagrodzenia w różnych okresach czasowych.

  Schematy obliczeń płacowych

  • w programie istnieją gotowe schematy do obliczeń wynagrodzenia dla umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i schemat dla bilansu otwarcia,

  • tworzenie własnych nowych schematów obliczeń płacowych i modyfikacja istniejących.

  Znaczniki

  Znaczniki określają w jaki sposób dany składnik ma być uwzględniany w trakcie obliczeń wynagrodzenia i obliczeń płacowych, podatków, ZUS.

   
  Płatnik

  • sporządzanie i przesyłanie do programu Płatnik miesięcznych raportów rozliczeniowych: RCA, RZA, RSA i DRA,

  • import danych zgłoszeniowych ZUA, ZZA z programu Płatnika,

  • eksport danych do Płatnika ZUA, ZZA.

  e-Deklaracje

  System RAKSSQL umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Warunkiem niezbędnym do wysłania deklaracji jest złożenie pod nią bezpiecznego podpisu elektronicznego. Użytkownik chcący korzystać z systemu  e-Deklaracji musi posiadać zestaw do obsługi takiego podpisu wraz z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Utworzony dokument w module kadrowo-płacowym po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym może być przekazany on-line do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Każda deklaracja wpływająca do systemu jest oznaczana unikalnym identyfikatorem. W oparciu o ten numer użytkownik może po pewnym czasie wysłać do systemu pytanie o status przetwarzania złożonej deklaracji. Jeśli deklaracja została zaakceptowana przez system, wystawiany jest elektroniczny dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru, który stanowi dowód złożenia deklaracji.
  RAKSSQL umożliwia pełną elektroniczną obsługę następujących deklaracji:

  • PIT-11,

  • PIT-4R,

  • PIT-40,

  • PIT-8AR,

  • PIT-R,

  • PIT-8S.

  Zestawienia

  • program posiada wbudowany system generatora, który umożliwia tworzenie nowych i dostosowanie istniejących zestawień. System zawiera moduł deklaracji podatkowych,

  • drukowanie umów o pracę, aneksów do umowy o pracę, świadectw pracy, wypowiedzenia umowy, wypowiedzenia warunków umowy,

  • drukowanie umów zleceń oraz umów o dzieło a także listy wypłat z umów cywilnoprawnych, rachunków do umów cywilnoprawnych,

  • drukowanie list płac,

  • drukowanie karty podatkowej, karty wynagrodzeń oraz zestawienia składek ZUS za rok,

  • drukowanie zestawienia wypłat z umów cywilnoprawnych,

  • drukowanie ewidencji miesięcznej oraz rocznej czasu pracy,

  • wystawianie oświadczenia PIT-2, PIT-12,

  • wystawianie deklaracji PIT-8A, PIT-4, PIT-40, PIT-11/8B, PIT-8S, PIT-8AR, PIT-4R, PIT-R.

  Finanse

  • system umożliwia obsługę kasy, banku oraz pełną obsługę rozrachunków,

  • tworzenie kwitów kasowych, zaliczek pracowniczych oraz raportów kasowych,

  • tworzenie wyciągów bankowych oraz poleceń przelewu,

  • obsługa bankowości elektronicznej:
   - PKO BP,
   - Pekao SA,
   - BRE,
   - BZ WBK,
   - ING,
   - BPH,
   - BGK,
   - Raiffeisen,
   - BOŚ,
   - Citi Bank,
   - Kredyt Bank,
   - HSBC,
   - Millenium,
   - Societe Generale,
   - Dresdner Bank,
   - Danske Bank,
   - Tokyo-Mitsubishi,
   - Alior Bank,
   - DZ Bank,
   - BNP Paribas Fortis,
   - Invest Bank,
   - Bank Pocztowy

  Księgowość

  • pełna integracja z systemem księgowym,

  • automatyczne rozksięgowanie list płatniczych na podstawie wzorców księgowań.

Środki trwałe

Moduł Środki Trwałe ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację i umarzanie środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Program pozwala na wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych, jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonywanych przeszacowań. Naliczanie amortyzacji odbywa się metodą liniową lub metodą degresywną, w oparciu o definiowane stawki amortyzacyjne. Wykorzystanie modułu Środki Trwałe wraz z modułem finansowo-księgowym w pełni rozwiązuje zagadnienia ewidencji i ruchu środków trwałych w przedsiębiorstwie.

Kluczowe możliwości:

 • Rodzaje amortyzacjimożliwość niezależnego prowadzenia amortyzacji księgowej i podatkowej.

 • Kartoteki zawierają pełne informacje o środku trwałym: dane ewidencyjne, parametry amortyzacji, plany amortyzacji, wszystkie operacje dokonane w programie oraz polecenia księgowania. Użytkownik programu ma możliwość wielopoziomowego grupowania środków trwałych

 • Metody amortyzacjimożliwość prowadzenie amortyzacji przy użyciu trzech metod: liniowej, degresywnej oraz jednorazowej.

 • Częstotliwość odpisów amortyzacyjnych - Odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane z częstotliwością miesięczną, kwartalną lub roczną.

 • Globalny plan amortyzacji - wyznaczania globalnego planu amortyzacji. Umożliwia ona zaplanowanie przebiegu amortyzacji poprzez ustalenie optymalnych parametrów amortyzacji (metoda, stawka, współczynnik, częstotliwość odpisów).

  Środki Trwałe

  Przeznaczenie modułu

  Moduł Środki trwałe ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i amortyzację majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym. Moduł jest w pełni zintegrowany z systemem finansowo-księgowym, co umożliwia kompletną dekretację obliczanych odpisów oraz dokumentów obrotu majątkiem.

  Podstawowa funkcjonalność:

  Ewidencja i historia majątku
  Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odbywa się w oparciu o dokumenty przyjęcia, likwidacji, zmiany użytkownika, ulepszenia, zmniejszenia, przeszacowania. Pozwala to na rejestrowanie oraz prezentację kompletnej historii majątku firmy.

  Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy
  Na podstawie wprowadzonych informacji o składnikach majątku, program oblicza odpisy amortyzacyjne oraz tworzy plan amortyzacyjny na aktualny rok oraz prognozy na lata następne, co m.in. umożliwia wybór korzystniejszej metody amortyzacyjnej. Odpisy amortyzacyjne generowane są, z uwzględnieniem metod amortyzacji: liniowej, degresywnej, jednorazowej, 30% po przyjęciu, itp.

  Wydruki i zestawienia
  System generuje wydruki tabeli amortyzacyjnej, planu amortyzacji, ewidencji oraz zestawień zgodne z wymaganiami ustawy o rachunkowości. Wykorzystanie modułu Raportów i formularzy, umożliwia tworzenie własnych zestawień bazujących na danych majątku trwałego oraz jego historii.

  Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego
  W celu filtrowania danych oraz tworzenia różnorodnych zestawień użytkownik dysponuje mechanizmem definiowanych cech i grup. Mechanizm cech zapewnia użytkownikowi możliwość tworzenia własnych parametrów charakterystycznych dla określonych typów środków trwałych, np. data następnego przeglądu dla samochodów lub numer atestu dla maszyn, itp. Rozwiązanie to jest bardzo uniwersalne i posiada szeroki zakres funkcjonalności zaspokajający potrzeby informacyjne kadry zarządzającej. Mechanizm grup oparty jest o wielopoziomową drzewiastą strukturę dowolnie rozbudowywaną przez użytkownika. Jeden środek trwały może należeć do wielu niezależnych grup.

  Inwentaryzacja majątku za pomocą urządzeń
  W specjalnej wersji modułu Środki trwałe umożliwiono obsługę drukarek etykiet i obsługę kolektorów danych. Pozwala to przeprowadzić inwentaryzację majątku w oparciu o kody kreskowe.

  Wartość odzyskana
  W module umożliwiono wprowadzenie wartości odzyskanej dla wartości bilansowej środka trwałego, zgodnie z wymaganiami MSR (Międzynarodowych
  Standardów Rachunkowości). Ogranicza ona amortyzację bilansową środka trwałego poprzez pomniejszenie miesięcznego umorzenia przy zachowaniu tego samego okresu lub skrócenie okresu amortyzacji bez zmiany miesięcznej wartości umorzenia.

  Inne funkcjonalności:

  • Uwzględnienie szczególnych przypadków amortyzacji jak amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne.

  • Ograniczenie wartości środka trwałego, dla której amortyzacja stanowi koszt uzyskania.

  • Księgowanie odpisów amortyzacyjnych oraz dokumentów obrotu do modułu finansowo-księgowego.

  • Otwarcie i zamknięcie roku obrachunkowego w dowolnym miesiącu kalendarzowym.

  Środki trwałe

  Moduł ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację i umarzanie środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Program pozwala na wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych, jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonywanych przeszacowań. Naliczanie amortyzacji odbywa się metodą liniową lub metodą degresywną, w oparciu o definiowane stawki amortyzacyjne. Wykorzystanie modułu Środki Trwałe wraz z modułem finansowo-księgowym w pełni rozwiązuje zagadnienia ewidencji i ruchu środków trwałych w przedsiębiorstwie. Aplikacja może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami RAKSSQL tworzy jedną całość.

  Rok obrachunkowy

  Data początku i końca roku obrotowego może zawierać się w dowolnym miesiącu kalendarzowym, a jego maksymalna długość wynosi 24 miesiące. Użytkownik ma możliwość jednoczesnej pracy w kilku latach obrachunkowych, bez konieczności zamykania poprzednich okresów.

  Rodzaje amortyzacji

  Program umożliwia niezależne prowadzenie amortyzacji księgowej i podatkowej. Amortyzacja księgowa jest obowiązkowa, podatkowa jest opcjonalna.

  Kartoteki

  Kartoteki zawierają pełne informacje o środku trwałym: dane ewidencyjne, parametry amortyzacji, plany amortyzacji, wszystkie operacje dokonane w programie oraz polecenia księgowania. Użytkownik programu ma możliwość wielopoziomowego grupowania środków trwałych według trzech kryteriów: rodzajów księgowania, miejsc użytkowania oraz dowolnie zdefiniowanych grup.

  Metody amortyzacji

  Program umożliwia prowadzenie amortyzacji przy użyciu trzech metod: liniowej, degresywnej oraz jednorazowej. Metoda liniowa polega na tym, że w kolejnych latach obrachunkowych kwoty odpisów amortyzacyjnych są jednakowe. W metodzie degresywnej kwoty te są malejące. Program dokona automatycznego przejścia na metodę liniową, gdy w danym roku obrachunkowym kwota rocznego odpisu amortyzacyjnego będzie mniejsza bądź równa kwocie rocznego odpisu dla metody liniowej. W metodzie jednorazowej dokonuje się pojedynczego odpisu amortyzacyjnego na kwotę wartości środka.

  Częstotliwość odpisów amortyzacyjnych

  Odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane z częstotliwością miesięczną, kwartalną lub roczną. Dla częstotliwości miesięcznej program umożliwia dowolny wybór miesięcy przeznaczonych do amortyzacji, realizację amortyzacji sezonowej. W przypadku częstotliwości kwartalnej odpisy dokonywane są w miesiącach kończących kwartały kalendarzowe. Wybór częstotliwości rocznej oznacza dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w miesiącach kończących lata obrachunkowe.

  Stawka amortyzacji

  Aplikacja umożliwia wybór stawki amortyzacji zgodnie z Klasyfikacją Rodzajową Środków Trwałych (KRŚT) obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku lub poprzez wprowadzenie dowolnej wartości stawki. Tabela KRŚT zawarta w programie może podlegać modyfikacji (edycja, dodawanie oraz usuwanie pozycji).

  Bilans otwarcia

  W przypadku wprowadzania do ewidencji środka trwałego amortyzowanego uprzednio w innym systemie, program umożliwia kontynuację amortyzacji bez konieczności wprowadzania dotychczasowych operacji. Uwzględnienie tych operacji polega na wprowadzeniu kwoty bilansu otwarcia, w skład której wchodzi kwota umorzenia dokonanego do pierwszego dnia bieżącego roku obrachunkowego oraz kwota ulgi inwestycyjnej.

  Globalny plan amortyzacji

  Program został wyposażony w funkcję wyznaczania globalnego planu amortyzacji. Umożliwia ona zaplanowanie przebiegu amortyzacji poprzez ustalenie optymalnych parametrów amortyzacji (metoda, stawka, współczynnik, częstotliwość odpisów). Plan amortyzacji zawiera kwoty odpisów amortyzacyjnych oraz wartości środka w kolejnych miesiącach lub latach (kalendarzowych i obrachunkowych) prezentowane w postaci tabeli lub w postaci graficznej (wykres).

  Operacje grupowe

  Większość operacji dostępnych w programie (np. Wyznaczenie planu amortyzacji, Umorzenie miesięczne) można dokonywać dla grupy środków trwałych. Funkcja ta znacznie podwyższa efektywność pracy z programem.

  Chronologia operacji

  Proces amortyzacji środka trwałego musi odbywać się zgodnie z zachowaniem reguł chronologii operacji. Przykładem może być dokonanie umorzenia miesięcznego. Dokonanie umorzenia w kolejnym miesiącu jest możliwe tylko wtedy gdy dokonano umorzenia w miesiącu poprzednim. W celu odciążenia użytkownika od samodzielnego kontrolowania reguł chronologii program został wyposażony w rozbudowany system podpowiedzi i kontroli, którego działanie polega na automatycznym podpowiadaniu prawidłowych dat wszystkich operacji i niedopuszczaniu do wprowadzania niepoprawnych wartości.

  Zestawienia i dokumenty

  Moduł generuje dokumenty niezbędne do prawidłowego gospodarowania środkami trwałymi (m. in. polecenia księgowania, dokument przyjęcia, likwidacji, protokół zdawczo-odbiorczy, karta środka) oraz zestawienia ewidencyjne zgodne z wymaganiami Ustawy o rachunkowości i przepisami dotyczącymi prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Dodatkowo program umożliwia stworzenie zestawień zawierających kwoty umorzenia za okres, plany amortyzacji (roczny, globalny) oraz historię środka trwałego.

  Polecenia Księgowania (PK)

  Operacjom dokonywanym w programie może towarzyszyć wystawienie polecenia księgowania. Stworzenie dokumentu PK wymaga użycia odpowiedniego wzorca księgowania. Program został wyposażony w zestaw najczęściej używanych wzorców księgowania oraz możliwość definiowania dowolnych wzorców w oparciu o zbiór symboli specjalnych (definicja maski konta).

  Bezpieczeństwo

  RAKSSQL ST jest zabezpieczony kodami użytkowników przed nieumyślnym lub niepowołanym dostępem do programu lub do niektórych jego funkcji. Mechanizm archiwizacji umożliwia tworzenie zapasowych kopii danych.

  Import, eksport danych

  Program współpracuje na zasadzie automatycznych księgowań z innymi modułami systemu RAKSSQL (program finansowo-księgowy, podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz z programem RAKS FK pod DOS. Eksport do zbioru w formacie .txt, .xls, .xml pozwala na przeniesienie danych np. do Excela, gdzie mogą być poddawane dalszej analizie.

Wyposażenie

Wyposażenie

Przeznaczenie modułu

Moduł Wyposażenie jest aplikacją wspomagającą pracę działu księgowości. Umożliwia ilościowo-wartościową ewidencję składników majątku nie zaliczanych do środków trwałych i nie podlegających amortyzacji, ale ewidencjonowanych na potrzeby inwentaryzacyjne. Adresowany jest do tych jednostek, dla których majątek stanowi ważny element w zarządzaniu i kształtowaniu polityki dyscypliny oraz dbałości o mienie.

Podstawowa funkcjonalność:

Ewidencja wyposażenia
Obsługa ewidencji odbywa się z pomocą zdefiniowanych dokumentów obrotu: przyjęcie, zmiana miejsca użytkowania, likwidacja, zmiana wartości. Pozwala to na zapamiętanie oraz prezentację kompletnej historii kartoteki.

Grupowanie wyposażenia
Program pozwala na następujące grupowanie składników wyposażenia:

 • grupy rodzajowe,

 • jednostki organizacyjne,

 • osoby materialnie odpowiedzialne,

 • grupy definiowane przez użytkownika.

Program pozwala na łączenie wyposażenia w obrębie indywidualnie definiowanej przez użytkownika grupy rodzajowej oraz dowolnej ilości grup użytkownika. Grupa rodzajowa, to dowolnie rozbudowywana, wielopoziomowa struktura o budowie drzewa. Takie podejście umożliwia łatwe uzyskiwanie zestawień w ujęciu ilościowym np. liczba kalkulatorów w całej firmie lub na danym wydziale.

Dodatkowe informacje o wyposażeniu
Uzupełnieniem możliwości definiowania dodatkowych parametrów wyposażenia jest mechanizm cech. Mechanizm ten zapewnia użytkownikowi możliwość tworzenia własnych parametrów charakteryzujących wyposażenie np. okres gwarancji, itp. Rozwiązanie to jest bardzo uniwersalne i posiada szeroki zakres funkcjonalności zaspokajający potrzeby informacyjne kadry zarządzającej.

Inwentaryzacja wyposażenia
Moduł w pełni rozlicza inwentaryzację zgodnie z wprowadzonym, w słowniku Jednostek organizacyjnych, podziałem na pola spisowe.

Wydruki i zestawienia
Poza standardowymi wydrukami zbiorczymi, istotnym ułatwieniem jest wydruk protokołu przyjęcia i zdania odpowiedzialności materialnej. Użytkownik może również tworzyć własne wydruki definiowane i raporty.

  baner pcbiznes