Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zaufali nam:

Firmy handlowo-usługowe

Handlowo-magazynowy

Systemy Sprzedaży to kompletne i zintegrowane system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Pozwalają na zautomatyzowanie procesów: obsługi sprzedaży, zamówień, magazynu, płatności i rozliczeń z kontrahentami. Programy współpracują z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów, kolektorami danych i innymi urządzeniami zewnętrznymi. Możliwość pełnej wymiany danych zapewnia automatyczną współpracę z pozostałymi modułami systemu np. księgowością czy systemem zarządzania kontaktami z klientami.

Kluczowe możliwości;

 • łatwe wystawianie i zarządzanie paragonami, fakturami VAT, WDT, WNT, fakturami zaliczkowymi i eksportowymi w dowolnej walucie,

 • obsługa sprzedaży detalicznej oraz hurtowej,

 • tworzenie wielu cenników, definiowanie dowolnej ilości grup rabatowych, obsługę płatności (kasa, bank) oraz prowadzenie wielu magazynów.

 • Obsługa wielu magazynów,

 • Kontrola zalegania towaru oraz terminu przydatności towaru,

 • Obsługa numerów seryjnych - w systemie możliwe jest wprowadzanie na stan magazynowy, przeglądanie oraz wydawanie towarów ze specyfikacją unikalnych numerów przypisanych każdemu egzemplarzowi towaru;

 • Obsługa miejsc składowania - zapewnia uzyskanie precyzyjnych informacji o położeniu danego towaru w magazynie;

 • Obsługa deklaracji INTRASTAT - zarówno dla firm, które przekroczyły próg asymilacji jak i dla takich, które przekroczyły próg specyficzny;

 • Obsługa kompletów - rozwiązanie to pozwala tworzyć i sprzedawać komplety z elementów znajdujących się w magazynie firmy;

 • Obsługa opakowań- wspomaga działania związane z rozliczaniem opakowań zbiorczych i kaucjonowanych.

 • Kontrola rozrachunków- kontrolę zobowiązań i należności przedsiębiorstwa z możliwością wystawiania kompensat, wezwań do zapłaty, not odsetkowych, różnic kursowych.

  Handlowo-Magazynowy

  Przeznaczenie modułu

  Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych oraz do wspomagania procesów związanych z obsługą sprzedaży i realizacją zakupów. Aplikacja jest w pełni zintegrowana ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft PRESTIŻ.

  Moduł jest w pełni zgodny z unijnymi standardami. Wspomaga pracę działu sprzedaży, poprzez korzystanie z rozbudowanego systemu umów, cenników, promocji oraz bieżącą kontrolę należności i zobowiązań. Dane zawarte w systemie Streamsoft PRESTIŻ mogą być łatwo analizowane z wykorzystaniem aplikacji firmy Microsoft, np. Excel, Access oraz innych, korzystających z mechanizmów ODBC.

  Zaawansowane rozwiązania dostępne w wersji Streamsoft PRESTIŻ:

  • System elektronicznej wymiany dokumentów EDI - system zapewnia obsługę procesu wymiany dokumentów pomiędzy różnymi aplikacjami partnerów gospodarczych;

  • Obsługa miejsc składowania - zapewnia uzyskanie precyzyjnych informacji o położeniu danego towaru w magazynie;

  • Obsługa numerów seryjnych - w systemie możliwe jest wprowadzanie na stan magazynowy, przeglądanie oraz wydawanie towarów ze specyfikacją unikalnych numerów przypisanych każdemu egzemplarzowi towaru;

  • Obsługa zamienników - rozwiązanie to pozwala użytkownikom systemu na zdefiniowanie dla każdego towaru, jego zamiennika oraz wyszukiwanie zamienników wg kodów;

  • Obsługa numerów katalogowych - rozwiązanie to pozwala na definiowanie i wyszukiwanie dla danej kartoteki magazynowej wielu numerów katalogowych różnych firm;

  • Obsługa numerów dostaw - umożliwia kontrolowanie obrotu towarów wg numerów dostaw, umożliwiając sprawdzenie, którzy klienci kupili daną partię towaru;

  • Obsługa współczynników rotacji i zalegania - pozwala optymalizować zamówienia;

  • Obsługa deklaracji INTRASTAT - zarówno dla firm, które przekroczyły próg asymilacji jak i dla takich, które przekroczyły próg specyficzny;

  • Możliwość definiowania i realizacji "gratisów" - gratisy, stanowią spis kartotek przeznaczonych do wydania klientowi, który spełnił określone warunki zakupu;

  • Rejestracja oraz analiza sprzedaży utraconej - pozwala zidentyfikować przyczyny sprzedaży utraconej i zapobiec jej wystąpieniu w przyszłości;

  • Rejestracja i analiza braków w ofercie - umożliwia sporządzenie listy rzeczy, których firma nie posiada jeszcze w swojej ofercie, a klienci często o nie pytają;

  • Definiowanie indeksów i nazw na dokumenty dla kontrahentów - rozwiązanie to pozwala na wystawianie dokumentów dla klienta z nazwami i indeksami takimi, jakimi posługuje się klient;

  • Grupowa realizacja dokumentów WZ - system umożliwia wygenerowanie wielu faktur sprzedaży z wielu dokumentów WZ;

  • Ewidencja i edycja zapytań ofertowych do dostawców - rozwiązanie to umożliwia stworzenie bazy informacji na temat możliwości naszych dostawców, a tym samym lepsze zarządzanie czasem dostaw w firmie;

  • Rejestracja umów z dostawcami i algorytmy kontroli ceny zakupu - mechanizm ten pilnuje, aby dokumenty PZ lub faktury miały ceny uzgodnione na umowie z dostawcą;

  • Ewidencja i edycja zamówień wewnętrznych - umożliwia przyjmowanie zamówień od własnych jednostek organizacyjnych i tworzenie rezerwacji;

  • Edycja zapotrzebowań wewnętrznych - pozwala na stworzenie jednostkom organizacyjnym firmy zapotrzebowania na brakujące towary;

  • Planowanie przerzutów międzymagazynowych w firmach oddziałowych - rozwiązanie to pozwala tak zaplanować przerzuty do oddziałów, aby automatycznie uzupełnić sprzedaż z podanego okresu;

  • Obsługa kompletów - rozwiązanie to pozwala tworzyć i sprzedawać komplety z elementów znajdujących się w magazynie firmy;

  • Zestawienia proceduralne - umożliwiają tworzenie analiz spełniających specyficzne wymagania klienta;

  • Eksport tabel bazy danych;

  • Możliwość dołączania do bazy, dokumentów powiązanych z kartoteką towarową i kontrahentem - rozwiązania umożliwia dołączanie dokumentów zewnętrznych (np. umowy, certyfikaty, opisy), zgromadzonych w różnego rodzaju plikach (pdf, doc, jpg itd.);

  • Przypisanie cen sprzedaży do magazynów - użytkownik systemu może przypisać do każdego z założonych magazynów, odpowiednią cenę sprzedaży;

  • Wczytywanie danych z kolektorów danych - inwentaryzacja i pozycje dokumentów;

  • Możliwość definiowania specyficznych uprawnień dedykowanych do firmy - dostęp do wybranych magazynów, miejsc sprzedaży, kas itp.;

  • Analiza rejestru logowania - zapewnia kontrolę użytkowników systemu poprzez pamiętanie czasu logowania do programu i operatora, który się logował.

  Obsługa sprzedaży

  Oferty i zamówienia
  W module można tworzyć oferty, na podstawie których mogą być generowane zamówienia od odbiorców. Zamówienia od odbiorców można również wystawiać niezależnie od oferty, bezpośrednio w module lub zapomocą urządzeń zewnętrznych, np. palmtopów. Zamówienia rezerwują towar na magazynie i wpływają na stan dyspozycyjny.

  Umowy z kontrahentami - cenniki
  Moduł posiada rozbudowany mechanizm pozwalający na tworzenie cenników dla kontrahenta lub grupy kontrahentów, na wybrane kartoteki lub grupy kartotekowe. Cenniki można ustalać w oparciu o cenę lub procent rabatu od dowolnej ceny wejściowej oraz powiązać je z ilością zamawianych sztuk towaru. Dodatkowo można skorzystać z funkcji, które umożliwiają wyłączenie zarówno poszczególnych kartotek jak i kontrahentów z umów i promocji.

  Warunki sprzedaży, limity, blokady
  Każdemu kontrahentowi można przypisać indywidualne warunki sprzedaży, które określają: rodzaje płatności, ilość dni na termin, sposoby dostawy, itp. Ponadto, dla kontrahenta można również ustalić limity kredytowe i blokady sprzedaży. Limity określają m.in.: maksymalną ilość dni na zwrot opakowań, dopuszczalną wartość całkowitego kredytu, maksymalną ilość dni przeterminowania należności.

  EDI Elektroniczna wymiana dokumentów
  Standard EDI umożliwia eksport/import dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy kontrahentami. W systemie Streamsoft PRESTIŻ obsługiwane są podstawowe formaty EDI takie jak: EDIFACT, ECOD, EC-DIST oraz kolejne wersje dla tych formatów. 

  Emisja dokumentów sprzedaży
  Jedną z podstawowych funkcjonalności modułu jest możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży takich jak: faktury VAT, dostawy wewnątrzwspólnotowe, paragony, korekty ilościowo-wartościowe, faktury do paragonów, faktury do dokumentów WZ, faktury VAT do WZ z wielu magazynów. Dla ilościowo-wartościowych dokumentów sprzedaży można wystawiać korekty, w tym korekty wielokrotne. Na dokumentach uwzględniany jest mechanizm płatnika i odbiorcy. Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży system informuje użytkownika o aktualnym stanie rozrachunków z kontrahentem, np. o dokumentach nierozliczonych lub przeterminowanych. Ponadto, kontrolowany jest limit kredytowy klienta oraz jego ogólne warunki sprzedaży.

  Sprzedaż utracona
  W trakcie tworzenia dokumentu sprzedaży lub oferty możliwe jest rejestrowanie informacji o sprzedaży utraconej, wynikającej z braku asortymentu w ofercie lub braku towaru na magazynie. Dzięki temu można łatwo obliczyć jakie byłyby potencjalne zyski firmy, gdyby towar był dostępny w sprzedaży. 

  Indeksy kontrahentów
  W module można zdefiniować, na życzenie klienta, inne odpowiedniki dla nazw i indeksów sprzedawanych towarów oraz umieścić je na wydruku.

  Wzorce dokumentów
  W każdej firmie są dokumenty, które wystawia się cyklicznie. Dlatego moduł Handlowo-Magazynowy umożliwia wcześniejsze przygotowanie wzorców i automatyczne generowanie dokumentów na ich podstawie.

  Inne funkcjonalności:

  • List przewozowy

  • Kompletacja towarów

  • Gratisy 

  Obsługa zakupów

  Zamówienia do dostawców
  Moduł umożliwia ręczne lub automatyczne obliczanie ilości zamawianej, według wielu różnych algorytmów.

  Emisja dokumentów zakupu
  Przyjęcia towarów na stan magazynowy realizowane są bezpośrednio z dokumentów takich jak: faktura VAT nabycie wewnątrzwspólnotowe, faktura wewnętrzna dla potrzeb nabycia wewnątrzwspólnotowego, paragon, faktura VAT RR, itp. lub na podstawie dokumentów ilościowych, uzupełnianych fakturami VAT, np. fakturą do PZ, fakturą do PZ - nabycie wewnątrzwspólnotowe, przyjęciem zakupu do dokumentów PZ z wielu magazynów. Ponadto, możliwe jest wystawianie wielokrotnych korekt ilościowo-wartościowych dokumentów zakupu.

  Zakupy w krajach UE i poza nimi
  Moduł Handlowo-Magazynowy zapewnia rejestrowanie dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych wraz z możliwością generowania deklaracji VAT-UE oraz Intrastat dla przywozu i wywozu. W przypadku dokonania zakupów w krajach spoza UE, możliwe jest wprowadzenie zakupu importowego oraz obliczenie ceny zakupu w PLN z automatycznym udziałowym wliczeniem w cenę towaru transportu do i od granicy.

  Obsługa magazynów

  Stany magazynowe
  Moduł umożliwia pełną kontrolę stanów i obrotów na wszystkich utworzonych magazynach, zarówno w układzie ilościowym jak i ilościowo-wartościowym. Dla poszczególnych dostaw kartoteki można wskazać jej miejsce składowania, np. hala, regał, półka.

  Inwentaryzacja
  Inwentaryzację można przeprowadzić na dowolny dzień, według miejsc składowania towaru lub po numerach seryjnych. W celu usprawnienia i przyspieszenia inwentaryzacji można zastosować urządzenia zewnętrzne podczas jej przeprowadzania, np. kolektory danych.

  Emisja dokumentów magazynowych
  W module można wystawiać dokumenty magazynowe takie jak: przerzuty międzymagazynowe (MM), rozchody wewnętrzne (RW), przyjęcia wewnętrzne (PW), wydania na zewnątrz (WZ), przyjęcia z zewnątrz (PZ).

  Obsługa opakowań
  Moduł Handlowo-Magazynowy wspomaga działania związane z rozliczaniem opakowań zbiorczych i kaucjonowanych. Umożliwia rejestrowanie przyjętych i wydanych opakowań, wystawianie odpowiednich dokumentów oraz kontrolę opakowań nierozliczonych. 

  Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
  Moduł współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak: kasy fiskalne, drukarki fiskalne (POSNET, ELZAB), kolektory danych, urządzenia typu PDA, wagi elektroniczne, drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych. 

  Współpraca z aplikacją mobilną PRESELL
  Połączenie z mobilnym systemem PRESELL, bazującym na urządzeniach palmtop oraz nowoczesnych technologiach przesyłu danych GSM, w znacznym stopniu wspiera pracę akwizytorów oraz vansellerów. 

  Kontrola rozrachunków
  Integracja modułu Handlowo-Magazynowego z modułem Rozrachunki zapewnia:

  • kontrolę zobowiązań i należności przedsiębiorstwa (dla kontrahentów, właścicieli, pracowników) z możliwością wystawiania kompensat, wezwań do zapłaty, not odsetkowych, różnic kursowych,

  • prowadzenie kas i banków, generowanie raportów kasowych,

  • ewidencję, wydruk lub nadruk przelewów oraz dowodów wpłaty,

  • przelewy do ZUS i Urzędów Skarbowych.

  Zestawienia, raporty, analizy
  W module dostępnych jest wiele gotowych zestawień i analiz. Ponadto, użytkownik może tworzyć własne zestawienia lub formularze w module Raporty i formularze, który jest w pełni zintegrowany z modułem Handlowo-Magazynowym.

   

  Sprzedaż

  To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Pozwala na zautomatyzowanie procesów obsługi sprzedaży, zamówień, magazynu, płatności i rozliczeń z kontrahentami. Program współpracuje z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów, kolektorami danych i innymi urządzeniami zewnętrznymi. Możliwość pełnej wymiany danych zapewnia automatyczną współpracę z pozostałymi modułami systemu RAKSSQL np. księgowością czy sklepem internetowym.

  Kluczowe możliwości:

  • łatwe wystawianie i zarządzanie paragonami, fakturami VAT, WDT, WNT, fakturami zaliczkowymi i eksportowymi w dowolnej walucie,

  • obsługa sprzedaży detalicznej oraz hurtowej,

  • tworzenie wielu cenników, definiowanie dowolnej ilości grup rabatowych, obsługę płatności (kasa, bank) oraz prowadzenie wielu magazynów.

  Cechą szczególną systemu jest wykorzystywanie bezpłatnego serwera baz danych, który może pracować nie tylko pod kontrolą Microsoft Windows, ale także na systemach Linux co znacząco obniża koszty  wdrożenia  i eksploatacji.

  Punkt Obsługi Sprzedaży

  Dedykowane rozwiązanie dla sklepów i sieci handlowych, w których czas obsługi klienta (sprzedaży) stanowi kluczowy problem. Prosta obsługa, łatwa i czytelna nawigacja, współpraca z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów, ekranami dotykowymi.
  Współpraca z zagranicą

  System posiada wszystkie dokumenty takie jak WNT, WDT, faktury eksportowe, faktura zakupu w walucie, TAX-FREE, SAD, a także możliwość prowadzenia kasy w walucie. Dzięki opcji wprowadzenia dodatkowych kosztów do dokumentu WNT łatwo można wyliczyć cenę późniejszej sprzedaży towaru np. do faktury zakupu można doliczyć koszt transportu czy rozładunku (nie jest konieczne tworzenie dodatkowego rozrachunku do dokumentu, koszty doliczą się do ceny końcowej). RAKSSQL oferuje szerokie możliwości dla firm, które współpracują z kontrahentami odbiorcami lub dostawcami poza granicami kraju.Ponadto system pozwala na wystawianie i rozliczanie dokumentów w walutach obcych.

  Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

  Moduł współpracuje z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych i innymi urządzeniami zewnętrznymi. Możliwość pełnej wymiany danych pozwala na współpracę z modułem księgowym, czy sklepem internetowym.

  System załączników

  W programie istnieje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej. Funkcja umożliwia stworzenie bazy wiedzy dostępnej dla użytkowników systemu i przypisanych do konkretnych kontrahentów i dokumentów.
  Rozwiązanie to eliminuje problem niedoskonałego przepływu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Teraz możliwe jest np. posiadanie w kartotece kontrahentów całej informacji dotyczącej współpracy, wszystkich podpisanych umów, zdjęć projektów lub innych dokumentów. Każdy artykuł wprowadzony do systemu może posiadać łatwo dostępne z okna przeglądu takie dokumenty jak atesty, gwarancję, kopię faktury zakupu czy specyfikację techniczną.

  Przykłady:

  • Kontrahenci, z którymi posiadamy podpisane umowy handlowe, mogą mieć podpięte ich elektroniczne wersje, dzięki czemu każda osoba posiadająca dostęp do tej części systemu będzie mogła sprawdzić np. jakich rabatów powinna udzielić lub jaki zaproponować termin płatności na fakturze sprzedaży. 

  • Do dokumentów zakupowych możemy podpiąć ich wersje elektroniczne, dzięki czemu osoba księgująca taki dokument będzie mogła informacje wprowadzone do systemu porównać z oryginałem nie wstając od komputera.

  EDI 

  System wyposażony jest w funkcjonalność, która umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów. Elektroniczna Wymiana Dokumentów (ang. Electronic Data Interchange - EDI) jest technologią obiegu i wymiany dokumentów w transporcie, bankowości, administracji, produkcji, handlu, usługach bezpośrednio między aplikacjami partnerów handlowych. Systemy EDI stanowią centralną część światowego rynku elektronicznego, umożliwiają szybszą, tańszą  i dokładniejszą elektroniczną wymianę informacji, niż w przypadku systemów opartych na dokumentach papierowych.

  Moduł EDI pozwala na odbiór i wysyłanie dokumentów sprzedaży i zamówień do niezależnych podmiotów gospodarczych, np. dużych sieci handlowych czy hipermarketów.

  Korzyści płynące z zastosowania modułu EDI w przedsiębiorstwie:

  • ograniczenie kosztów,

  • wyeliminowanie błędów,

  • usprawnienie procedur handlowych,

  • przyspieszenie obiegu płatności,

  • skrócenie czasu realizacji zamówień,

  • optymalizacja zapasów.

  Zakupy

  Moduł jest w pełni zintegrowany z częścią sprzedażową. Program rejestruje wszystkie dokumenty kosztowe, które w powiązaniu z częścią finansową systemu umożliwiają pełną kontrolę zobowiązań i należności. Wiekowanie rozrachunków, pełna historia płatności, powiązanie z wyciągiem bankowym poszczególnych dokumentów, zestawienia zakupów i kosztów upraszczają zarządzanie finansami i ułatwiają zachowanie płynności finansowej.

  System pozwala łatwo rozliczyć fakturę zakupu z fakturą sprzedażową (kompensata, możliwość rozliczania zaliczek pracowniczych nawet za pomocą przelewów), zapewnia  zawsze aktualny i pełny obraz firmy w ramach jednego programu.

  Kluczowe możliwości:

  • pełna obsługa dokumentów zakupu: faktura zakupu, korekta zakupu, zamówienie do dostawców, faktury wewnętrzne WNT,

  • zbiorcze faktury zakupu (z wielu PZ),

  • szybki wybór kontrahenta według nazwy skróconej, numeru NIP lub kodu kreskowego,

  • ostrzeżenie o przekroczeniu definiowanego progu zadłużenia wobec danego dostawcy. Podgląd długu wobec danego dostawcy,

  • obsługa zamówień własnych z możliwością ich częściowego rozliczania i modyfikowania,

  • rejestr zamówień do dostawców na towary i usługi, które są lub których nie ma w magazynie,

  • zamówienia z symbolami i nazwami towarów dostawcy,

  • import pozycji z zamówienia, wystawianie dokumentu potwierdzenia zamówienia, zakup towaru na podstawie wystawionego wcześniej zamówienia,

  • blokada zamówienia (blokada ręczna lub automatyczna),

  • kontrola rozrachunków - ostrzeżenia o zaleganiu z płatnością przez danego klienta, ostrzeżenia o ewentualnym przekroczeniu limitu kredytu w momencie realizacji zamówienia,

  • blokada zamówienia do danego dostawcy (blokada ręczna lub automatyczna),

  • stan realizacji zamówień.

  Magazyny

  Program daje możliwość prowadzenia wielu magazynów, wystawiania wszystkich typów dokumentów przychodowych i rozchodowych, zarządzania zapasami: kontrola zalegania towarów i terminu przydatności, ostrzeganie o wyczerpaniu lub nadmiernych zapasach, parametryzacja  towarów, obsługa kodów kreskowych, możliwość prowadzenia prostej produkcji. Dodatkowo automatycznie mogą być generowane zamówienia i uzupełniane stany magazynowe na podstawie wykonanej przez system analizy towarów.

  Tryb magazynowy i bezmagazynowy

  W systemie można pracować na dwa sposoby: w trybie magazynowym lub w trybie bezmagazynowym, który pozwala na wystawianie dokumentów sprzedażowych, nie generując konsekwencji magazynowych, np. sprzedaż usług lub towarów, których jeszcze nie mamy na stanie. Pracując w trybie magazynowym wystawienie faktury skutkuje automatycznym powstaniem dokumentu WZ. Przy pracy wielu użytkowników na raz, podczas generowania faktury każda pozycja jaka pojawia się na dokumencie jest automatycznie rezerwowana w magazynie.

  Cechy artykułów - "rozmiarówka"

  Program umożliwia definiowanie wielu dowolnych cech artykułów. Pozwala określać dowolne rodzaje cech (nie tylko rozmiar, ale np: kolor, gęstość, rodzaj wykończenia, itp.). Można nadać wiele rodzajów cech dla jednego artykułu, powstaje wówczas wielowymiarowa matryca. System dopuszcza przypisanie do jednego artykułu aż pięciu rodzajów atrybutów.

  Kluczowe możliwości:

  • obsługa wielu magazynów,

  • możliwość przypisania każdego magazynu do niezależnej filii przedsiębiorstwa,

  • pełna kontrola składowania towaru w poszczególnych lokalizacjach,

  • podział towaru na rozmiary,

  • kontrola zalegania towaru oraz terminu przydatności,

  • ostrzeganie o wyczerpaniu lub o nadmiernych zapasach,

  • korekta stanu magazynu za pomocą remanentu,

  • ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych,

  • możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku,

  • pełna obsługa dokumentów magazynowych,

  • prosty i zautomatyzowany proces wystawiania dokumentów,

  • korekta stanu magazynu za pomocą remanentu oraz korekty remanentu,

  • ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych realizowana w postaci dokumentów: PZ, WZ, przemieszczeń towarów między magazynami: MMP, MMR; przesunięć wewnętrznych: PW, RW oraz korekt magazynu,

  • możliwość wprowadzenia towaru do magazynu na podstawie dokumentu PZ bez podania numeru faktury zakupu, która może być uzupełniona później,

  • możliwość wydania towaru na podstawie wystawionego dokumentu WZ bez podania numeru Faktury VAT, która może być uzupełniona później,

  • kojarzenie dokumentów WZ z fakturami podczas wystawiania dokumentu sprzedaży,

  • pełna ewidencja stanów magazynowych (rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów),

  • kontrola zalegania towaru oraz terminu przydatności towaru,

  • ostrzeganie o wyczerpaniu zapasów,

  • możliwość kontroli przepływu towarów w ujęciu chronologicznym,

  • ostrzeganie o przekroczeniu zapasów minimalnych oraz maksymalnych w magazynie,

  • niezależna od magazynu kasa i oferta handlowa (ceny sprzedaży),

  • możliwość szybkiego wyboru kontrahenta według nazwy skróconej, numeru NIP lub kodu kreskowego,

  • możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO, według wskazanej dostawy oraz z dowolnej lokalizacji,

  • możliwość dostosowania wyglądu wyświetlanych tabel do potrzeb użytkownika (ukrywanie kolumn, zamiana kolumn miejscami, wyróżnianie kolumn poprzez przesuwanie ich w specjalne stałe miejsce, sortowanie, grupowanie, sumy wartości kolumn, sumy pośrednie). Zapamiętywanie ustawień dla użytkownika.

  • proste i szybkie wyszukiwanie informacji poprzez różnego rodzaju filtry i ustawienia w programie,

  • grupowanie danych wg nagłówka wybranych kolumn,

  • współpraca z czytnikami kodów i kolektorami danych,

  • eksport danych do pliku tekstowego oraz  pliku XML.

  • tworzenie automatycznych wzorców księgowań oraz rozksięgowanie dokumentów,

  • możliwość prowadzenia elastycznej polityki cenowo-rabatowej.

   

CRM

 

Systemy CRM integruje działania w zakresie sprzedaży, realizacji zamówień oraz oferowania usług. Koordynują i jednoczy wszystkie etapy interakcji z konsumentem. Dzięki ciągłemu pozyskiwaniu i odpowiedniemu wykorzystaniu  informacji dostępnych w całym systemie, pomagają zbudować lojalność oraz zdefiniować "wartość" każdego klienta.
Zautomatyzowane i elastyczne zasady przepływu informacji w procesach sprzedaży i obsługi klienta odciążają pracowników od czasochłonnych czynności. Odpowiednie narzędzia i pełna informacja pozwala skoncentrować się na efektywnej sprzedaży oraz dostarczaniu wysokiej jakości obsługi klienta.

Kluczowe możliwości

 • Planowanie i realizacja zdarzeń - rejestracji, planowaniu oraz śledzeniu realizacji zarejestrowanych zdarzeń.

 • Kontrolowanie kontaktów z klientami,

 • Kontrolowanie zadań wykonywanych przez pracowników w ramach obsługi klientów.

 • Kontrolowanie projektów, związanych z wieloma klientami i obsługiwanych przez wielu pracowników.

 • Organizacja pracy użytkownika i grupy - planowanie zadań do wykonania, przy pomocy graficznego kalendarza zadań. Kalendarz umożliwia planowanie zadań indywidualnie dla każdego operatora lub dla grupy operatorów.

 • Skuteczny przepływ zadań- możliwościom przekazywania zadań, informacji i dokumentacji do odpowiednich użytkowników, realizujących działania opisane procedurami obowiązującymi w danej firmie.

  CRM

  Przeznaczenie modułu

  Głównym celem nowoczesnego przedsiębiorstwa jest zapewnienie każdemu z klientów ciągłości i spójności obsługi oraz możliwie krótkiego czasu na rozpoznanie jego problemu i zaproponowanie skutecznego rozwiązania. Bez możliwości prześledzenia dotychczasowych kontaktów z klientem jest to niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe. 

  CRM = usprawnianie, organizowanie, informowanie
  Moduł CRM, to aplikacja wspierająca proces pozyskiwania i obsługi klienta oraz usprawniająca planowanie i organizację pracy wewnątrz firmy. Stanowi idealne rozwiązanie dla działów marketingu, telemarketingu, handlowych oraz wszędzie tam, gdzie utrzymywane są kontakty z klientami. Moduł pozwala na zarządzanie bazą danych klientów oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji o kontaktach handlowych i prowadzonej działalności.

  CRM jako podstawowe źródło wiedzy o kliencie
  Prawidłowo zaimplementowany moduł CRM i zajmuje centralne miejsce w przedsiębiorstwie. Jest niezastąpionym źródłem wiedzy o kliencie, a zarazem sprawnym kanałem komunikacji wewnętrznej. Uporządkowaniu ulega przydział zadań wewnątrz firmy. Kontrola przydzielonych zadań oraz planowanie organizacji pracy wewnątrz firmy, pozwala na efektywną współpracę z klientami. Rozbudowany system uprawnień zabezpiecza zgromadzoną wiedzę przed nieuprawnionym dostępem. 

  Skuteczny przepływ zadań
  Moduł CRM zapewnia skuteczne wspomaganie procesów workflow, dzięki możliwościom przekazywania zadań, informacji i dokumentacji do odpowiednich użytkowników, realizujących działania opisane procedurami obowiązującymi w danej firmie. CRM jest niezastąpionym narzędziem np., przy wdrażaniu i utrzymywaniu standardów zarządzania jakością opartych na normach ISO. 

  CRM to dobra inwestycja
  Zdobycie nowego klienta jest od kilku do kilkudziesięciu razy droższe od utrzymania istniejącego. Nakłady poniesione na moduł CRM przyczyniają się do zwiększenia lojalności Klientów, a przez to znacznie poprawiają wynik finansowy. Moduł jest odpowiednim rozwiązaniem dla firm, które skupiają się na kliencie, a przy tym zależy im na aktywnym budowaniu więzi z odbiorcami. 

  CRM ułatwia i przyspiesza obsługę klienta
  Dzięki możliwości prowadzenia kartoteki firm wraz ze słownikiem osób kontaktowych oraz słownikiem szczebli, funkcji i kompetencji, rejestrację różnych typów kontaktów z klientami, harmonogramowanie zadań oraz zapis wykonanych czynności możliwe jest znaczne uproszczenie procedur związanych z codzienną obsługą klientów. 

  Zaawansowane rozwiązania dostępne w wersji Streamsoft PRESTIŻ:

  • Obsługa planowania miesięcznego. Funkcjonalność ta umożliwia miesięczne planowanie sprzedaży, planowanie kontaktów z klientem oraz pozyskiwanie nowych kontrahentów przez przedstawicieli handlowych. Usprawnia kontrolę wykonania założonych planów.

  • Program lojalnościowy. Narzędzie to, umożliwia firmie budowanie trwałych relacji z klientami, poprzez zastosowanie systemu nagród za zdobyte punkty. Program lojalnościowy skierowany może być do wszystkich lub wybranych klientów firmy. Zazwyczaj ma charakter długookresowy i nastawiony jest na częsty kontakt z klientem. Jego istotą jest jak najdłuższe zatrzymanie klienta w czasach ostrej walki konkurencyjnej.

  • Ankiety. Rozwiązanie to umożliwia definiowanie w systemie różnego rodzaju ankiet dla kontrahentów. Możliwe jest tworzenie ankiet zawierających podstawowe informacje o kontrahencie, ankiet rozpoznawania kontrahenta, kwestionariuszy osobowych, itp. Za pomocą odpowiednio opracowanych ankiet można badać również satysfakcję klienta.

  • Obsługa reklamacji. Rozwiązanie to umożliwia sprzedawcy lub producentowi rejestrowanie zgłoszeń reklamacyjnych oraz kontrolę nad przebiegiem reklamacji od klientów.

  Podstawowa funkcjonalność modułu:

  Planowanie i realizacja zdarzeń
  Praca z modułem CRM polega na rejestracji, planowaniu oraz śledzeniu realizacji zarejestrowanych zdarzeń. Zdarzenia są to sprawy, zadania, projekty, kontakty, które dotyczą kontrahentów firmy lub jej pracowników. Zasadnicza część obsługi zdarzeń odbywa się w Drzewie spraw, które umożliwia przeglądanie i edycję (w kontekście kontrahenta lub operatora) każdego z rodzajów zdarzeń. Zdarzenia można wyświetlać w formie tabeli lub drzewa obrazującego zależności pomiędzy nimi.

  Organizacja pracy użytkownika i grupy
  Użytkownicy modułu CRM mogą planować zadania do wykonania, przy pomocy graficznego kalendarza zadań. Kalendarz umożliwia planowanie zadań indywidualnie dla każdego operatora lub dla grupy operatorów.

  Korespondencja seryjna
  Moduł CRM umożliwia obsługę korespondencji seryjnej, zarówno w postaci elektronicznej jak i tradycyjnej, łącznie ze sposobami tworzenia list adresowych.

  Zarządzanie relacjami

  • Kontrolowanie kontaktów z klientami.

  • Kontrolowanie zadań wykonywanych przez pracowników w ramach obsługi klientów.

  • Kontrolowanie całych projektów, związanych z wieloma klientami i obsługiwanych przez wielu pracowników.

  CRM

  Moduł integruje działania w zakresie sprzedaży, realizacji zamówień oraz oferowania usług. Koordynuje i jednoczy wszystkie etapy interakcji z konsumentem. Dzięki ciągłemu pozyskiwaniu i odpowiedniemu wykorzystaniu  informacji dostępnych w całym systemie, pomaga zbudować lojalność oraz zdefiniować "wartość" każdego klienta.

  Zautomatyzowane i elastyczne zasady przepływu informacji w procesach sprzedaży i obsługi klienta odciążają pracowników od czasochłonnych czynności. Odpowiednie narzędzia i pełna informacja pozwala skoncentrować się na efektywnej sprzedaży oraz dostarczaniu wysokiej jakości obsługi klienta.

  Skuteczniejsze zarządzanie

  Planowanie oraz pełna kontrola realizacji planowanych działań i wykonanych operacji związanych zarówno ze sprzedażą i obsługą klienta, jak i wewnętrznymi projektami prowadzonymi w firmie, pozwalają na szybkie i trafne podejmowanie decyzji.

  Kontakty

  System umożliwia niezależną obsługę danych kontaktowych dotyczących firm (kontrahentów) oraz osób (kontaktów personalnych) rozszerzając jakość i ilość informacji jakie możemy dla nich zarejestrować.

  Operacje

  Wszystkie czynności wykonywane przez pracowników w firmie mogą zostać zarejestrowane. Możemy mieć pełną kontrolę nad czasem i ilością rozmów telefonicznych przeprowadzonych dla każdego klienta, ilością przesyłek pocztowych, ilością usług serwisowych bądź dowolnych kontaktów z naszymi klientami.

  Zadania

  Zadania pozwalają efektywnie planować i kontrolować przebieg bieżących prac czy postęp długoterminowych projektów prowadzonych w firmie. Dzięki możliwościom przypisania zadań osób oraz osób odpowiedzialnych za ich realizację, mamy gwarancję, że wszystkie prowadzone projekty będą pod naszą pełną kontrolą.

  Schemat organizacyjny

  Dzięki schematom organizacyjnym możemy przedstawić strukturę organizacyjną firmy. Możliwe jest tworzenie dowolnych, między-działowych zespołów, które możemy wykorzystywać m.in. podczas harmonogramowania zadań bądź tworzenia terminarzy.

  Terminarze

  Zarządzają spotkaniami, wydarzeniami, terminami cyklicznymi. Dzięki możliwościom zaawansowanej graficznej prezentacji oraz wykrywaniu konfliktów czasowych zarządzanie własnymi terminami jak i kontrola nad terminami wszystkich osób w firmie staje się prosta i efektywna.

  Alarmy

  Funkcjonalność umożliwia przekazywanie innym użytkownikom systemu informacji ważnych, które mogą być związane z kontrahentem, artykułem, dokumentem (sprzedaży/zakupu), zamówieniem lub dokumentem magazynowym.

  Program umożliwia efektywne zarządzanie całym procesem sprzedaży, począwszy od rejestracji kontaktu handlowego, poprzez kontrolę poszczególnych faz procesu sprzedaży, a na wystawieniu faktury  i kontroli należności skończywszy. Moduł pozwala na precyzyjne planowanie przyszłych wyników sprzedaży, pełną kontrolę pracy i wykorzystania potencjału handlowców i zespołów sprzedaży. Program przyczynia się do podniesienia standardu obsługi Klientów pozwalając w pełni wykorzystać zasoby drzemiące w firmie.


  Cechy podstawowe

  • Prognozowanie zysków ze sprzedaży.

  • Monitorowanie procesu sprzedaży (etapy sprzedaży, realizowane operacje i zadania).

  • Analizowanie danych związanych z procesem sprzedaży oraz zakończoną sprzedażą.

  • Ocena sprzedaży (ogólna ocena procesu sprzedaży w prognozowanym okresie, ocena efektywności pracy z punktu widzenia pracodawcy).

  Elementy składowe

  • Szanse sprzedaży

  • Oferty

  • Zamówienia od odbiorców

  • Operacje i zadania - powiązanie z częścią operacyjną

  • Zarządzanie umowami z odbiorcami/dostawcami

   

  Opcja ta pozwala na rejestrowanie w systemie zawartych z odbiorcami lub dostawcami umów i realizowania na ich podstawie określonych działań np. wystawianie co miesiąc faktur dla określonej grupy odbiorców - opłaty abonamentowe itp. Umowy mogą mieć charakter jednorazowy, cykliczny lub dowolny (jednorazowy albo cykliczny).
  Umowa jednorazowa może być realizowana jeden raz, umowa cykliczna jest realizowana w dłuższym terminie.
  Z umową mogą być związane dokumenty zamówienia:

  • zamówienie jednorazowe - powiązane są z umową o charakterze jednorazowym,

  • zamówienie cykliczne - powiązane są z umową o charakterze cyklicznym.

  Można również podczas wystawiania dokumentów sprzedaży oraz dokumentów zakupu kojarzyć je z umową z klientem. Dokumenty sprzedaży są kojarzone z umowami z odbiorcami, dokumenty zakupu z umowami z dostawcami.
  W programie wraz z umową mogą być rejestrowane "operacje" (zapis określonych działań użytkownika systemu) oraz wykonywane "zadania". W programie znajdują się specjalne zakładki rejestrujące te zdarzenia. W systemie znajduje się również "realizacja" wszystkich dokumentów wygenerowanych w ramach umowy tj. dokumenty sprzedaży - na umowie z odbiorcami, dokumenty zakupu - na umowie z dostawcami.
  Treść umowy jest przechowywana w "załączniku" tzn. w każdej chwili z okna programu można podejrzeć treść umowy. Do umowy można wprowadzać "uwagi" (dodatkowe informacje dla użytkowników systemu).

Finanse i Księgowość

Moduły Finanse i Księgowość stanowią kompletne i w pełni zintegrowany systemy księgowe, stworzone do prowadzenia pełnej księgowości firm: prywatnych, państwowych, spółdzielni,  fundacji i organizacji non profit. Realizują wszystkie operacje księgowe, począwszy od tworzenia planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez rozrachunki i rozliczenia, aż po automatyczne sporządzanie pełnej tabeli bilansowej i rachunku zysków i strat, deklaracji oraz różnego rodzaju zestawienia i raporty. Aplikacje mogą funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami systemu tworząc jedną całość. Programy współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych i ZUS.
Systemy wyposażone w Serwis Prawny Dla Księgowych.

Kluczowe możliwości:

 • Pełna integracja i ciągłość ewidencji - dzięki pełnej integracji system eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, np.: po utworzeniu raportu kasowego, wprowadzeniu wyciągu bankowego, czy umorzeniu środka trwałego - automatycznie utworzą się dokumenty księgowe z możliwością kontroli automatycznego rozksięgowania.

 • Dedykowany system obsługi deklaracji podatkowych - Pełna integracja oraz ciągłość ewidencji księgowej

 • Tworzenie zaawansowanych wzorów w automatach księgowych- automaty umożliwiają księgowanie żądanych wartości według określonych parametrów oraz mogą wykonywać się w oparciu o wzory zdefiniowane przez użytkownika systemu.

 • Automatyzacja wykonywania wielu operacji księgowych - rozliczenia międzyokresowe kosztów, przeksięgowania pomiędzy zespołem „4”i „5”, rozbudowany system generowania not odsetkowych, automatyczne obliczanie różnic kursowych.

 • Elektroniczny import wyciągów bankowych - rozwiązanie umożliwia importowanie wyciągów bankowych do systemu.

  Finanse i Księgowość

  Przeznaczenie modułu

  Moduł Finanse i Księgowość wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności. Aplikacja jest zgodna z ustawą o rachunkowości, dzięki projektowi wykonanemu przez polskich analityków, programistów i konsultantów z dziedziny rachunkowości oraz prawa gospodarczego.

  W systemie Streamsoft PRESTIŻ dostępne są funkcjonalności umożliwiające składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – co ułatwia i skraca
  przedsiębiorcom czas załatwiania spraw podatkowych. Wśród zestawień dostępnych w module Finanse i Księgowość do systemu e-Deklaracje można wysyłać VAT-7 oraz VAT- UE.

  Zalety modułu:

  • Duża elastyczność modułu wynikająca z możliwości budowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w postaci wielopoziomowej i wielowymiarowej struktury drzewiastej.

  • Prostota obsługi programu zapewniona przez wygodny interfejs użytkownika. Wykonywanie operacji możliwe jest na kilka sposobów, w zależności od indywidualnych upodobań. Wygląd programu, okna, kolejność i wielkość kolumn, sposoby sortowania, filtrowania, itp. są zapamiętywane dla każdego użytkownika niezależnie.

  • Spójność struktury danych, wynikająca z zastosowania procedur kontrolujących kompletność transakcji.

  • Wielopoziomowy system praw dostępu do poszczególnych opcji oraz zasobów.

  • Łatwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika, poprzez prostą modyfikację standardowych ustawień systemu, np. wzorców dekretacji dokumentów, formularzy, itd.

  • Moduł jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft PRESTIŻ.

  Zaawansowane rozwiązania dostępne w wersji Streamsoft PRESTIŻ:

  • Tworzenie wielu alternatywnych planów kont - rozwiązanie umożliwia stworzenie w systemie planów kont związanych ze specyfiką firmy, nie wchodzących do jej bilansu.

  • Tworzenie zaawansowanych wzorów w automatach księgowych - automaty umożliwiają księgowanie żądanych wartości według określonych parametrów oraz mogą wykonywać się w oparciu o wzory zdefiniowane przez użytkownika systemu.

  • Definiowanie oraz realizacja automatycznego rozdzielnika kosztów - rozwiązanie to pozwala na definiowanie rozdzielników, które automatycznie rozdzielają koszty na dowolnie wybrane konta. Ponadto rozdzielniki umożliwiają bogatą analizę kosztów występujących w danej firmie.

  • Zestawienia proceduralne - umożliwiają tworzenie analiz spełniających specyficzne wymagania klienta, w oparciu o mechanizm przetwarzania danych.

  • Automatyczna dekretacja dokumentów po wystawieniu.

  • Możliwość użycia wzorów w definicjach dekretów - pozwala wydzielić koszty dla jednostek organizacyjnych, korzystać z operacji arytmetycznych podczas definiowania dekretów, itp.

  • Definiowanie wyjątków w analitykach kont - rozwiązanie to umożliwia zmianę numeru analityki wpływającej na tworzenie numeru konta.

  • Typ dokumentu księgowego rozbudowanego o słowniki - rozwiązanie wykorzystywane w firmach wielooddziałowych, umożliwiające oddzielną numerację dokumentów księgowych dla magazynów, miejsc sprzedaży, zakupu.

  • Możliwość zastrzeżenia rozrachunków z wybranymi kontrahentami dla uprawnionych operatorów.

  • Elektroniczny import wyciągów bankowych - rozwiązanie umożliwia importowanie wyciągów bankowych do systemu.

  • Słownik zleceń umożliwiający powiązanie dowolnych analityk księgowych oraz wykorzystanie ich do dekretacji dokumentów związanych ze zleceniem.

  • Możliwość budowania planu kont z wykorzystaniem znaków liter i cyfr.

  • Możliwość prowadzenia równolegle rachunkowości bilansowej i podatkowej.

  • Wycena rozrachunków na dowolny dzień (np. ostatni dzień roku obrachunkowego) z późniejszym oddzielnym obliczeniem różnic bilansowych i podatkowych.

  • Tworzenie zaawansowanych analiz definiowanych przez użytkownika.

  • Prowadzenie rachunków walutowych oraz przerzuty środków walutowych pomiędzy bankami/ kasami z zachowaniem metody wyceniania waluty wg FIFO.

  • Rozliczanie delegacji i zaliczki pracownika.

  Podstawowa funkcjonalność:

  Plan kont
  Długość syntetyki i analityki może być dowolna dla każdego konta. Analityka kont może być oparta o słowniki wynikające ze struktury organizacyjnej
  przedsiębiorstwa, takie jak: kasy, banki, magazyny, katalog kontrahentów, stawki podatku VAT oraz słowniki definiowane dla potrzeb indywidualnych. Możliwość definiowania alternatywnych planów kont.

  Operacje księgowe
  Automatyzacja wykonywania wielu operacji księgowych, rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozdzielnik kosztów, przeksięgowania pomiędzy zespołem „4”i „5”, rozbudowany system generowania not odsetkowych, automatyczne obliczanie różnic kursowych.

  Wzorce dekretacji dokumentów
  Wszystkie dokumenty wprowadzane do systemu są automatycznie dekretowane na właściwe konta, według definiowanych wzorców dekretów. Zadekretowane dane, do momentu ich zatwierdzenia, mogą być w dowolny sposób modyfikowane.

  Walutowość
  Możliwość prowadzenia rozliczeń wielowalutowych na dowolnym koncie, wraz z automatycznym obliczaniem różnic kursowych.

  Zestawienia, raporty, deklaracje
  Łatwość uzyskiwania wszelkich informacji, dzięki rozbudowanej opcji zestawień, pozwalających na tworzenie raportów, według różnych kryteriów, uwzględniających dowolne sposoby filtrowania i sortowania danych. Możliwość drukowania dowolnych raportów, w tym dziennika, ksiąg rachunkowych i rejestrów VAT. Drukowanie deklaracji podatkowych, rachunku zysków i strat, bilansu, itd. Wykonanie zestawień pozwala na dokonanie symulacji wyników finansowych, przed ich końcowym zaakceptowaniem. 

  Mechanizmy kontrolujące
  Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, również w walutach obcych, wraz z automatycznym naliczaniem not odsetkowych za zwłokę w płatnościach. Możliwość drukowania wezwań do zapłaty, przelewów, potwierdzeń sald, itp. Kontrola poprawności wprowadzanych danych pod względem rachunkowym, w tym również kontrola kręgu kosztów.

  Pobieranie kursów walut
  Moduł umożliwia automatyczne pobieranie kursów walut NBP przez Internet.

  Rok obrachunkowy
  Możliwość dowolnego określania roku obrachunkowego, który nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym.

  Definiowanie wskaźników finansowych
  Możliwość tworzenia i obliczania własnych wskaźników finansowych, dzięki wykorzystaniu kalkulatora kont.

  Import danych z innych systemów
  Wbudowane funkcje importu i eksportu danych z systemów zewnętrznych. Możliwość eksportu i importu planów kont, definicji dekretów, definicji dokumentów, kontrahentów, wzorów księgowych.

  Księga Handlowa

  Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,  fundacji i organizacji non profit. Realizuje wszystkie operacje księgowe, począwszy od tworzenia planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez  rozrachunki i rozliczenia, aż po automatyczne sporządzanie pełnej tabeli bilansowej i rachunku zysków i strat, deklaracji oraz różnego rodzaju zestawienia i raporty. Aplikacja może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami RAKSSQL tworzy jedną całość. Program współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych i ZUS.

  System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

  Aplikacja posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz ich pozycji. Dzięki wykorzystaniu definiowanych wzorców księgowych system oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania dokumentów. Rozwiązanie zwiększa  efektywność pracy i odciąża księgowych od ręcznego rejestrowania danych.

  Przykłady:

  • faktura zakupu - pozycje kosztowe można oznaczyć znacznikami, dzięki czemu automatycznie zostaną zaksięgowane na odpowiednio określone konta w odróżnieniu od towarów zakupionych do dalszej odsprzedaży.

  • opłaty prowizji bankowej - można oznaczyć na wyciągu bankowym znacznikiem, co w konsekwencji pozwoli na automatyczne księgowania na odpowiednich kontach. 

  Pełna integracja i ciągłość ewidencji

  Dzięki pełnej integracji system eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, np.: po utworzeniu raportu kasowego, wprowadzeniu wyciągu bankowego, czy umorzeniu środka trwałego, automatycznie utworzą się dokumenty księgowe z możliwością kontroli automatycznego rozksięgowania. Wszystkie zgromadzone dane: kartoteki, słowniki, dokumenty, rozrachunki, deklaracje dostępne są kontekstowo w całym systemie i kontrolowane za pomocą uprawnień.

  Dodatkową zaletą RAKSSQL jest możliwość zachowania ciągłości pracy i wszystkich wprowadzonych danych niezależnie od prowadzonej w danym roku ewidencji księgowej. Dla każdego roku obrachunkowego możliwa jest zmiana formy prowadzonej ewidencji/działalności. Nie jest konieczna zmiana programu. Cała historia i wszystkie wprowadzone dane m.in.: dokumenty, deklaracje, rozrachunki, kontrahenci będą dalej dostępne, zarówno do modyfikacji jak i wprowadzania nowych danych.

  Rozszerzony system rejestracji i ewidencji dokumentów księgowych RAKSSQL rozszerza obsługę wprowadzania i zarządzania dokumentami księgowymi:

  • typy dokumentów: podział na dzienniki księgowe został rozszerzony o możliwość rejestracji charakteru dokumentu księgowego m.in. takiego jak: faktura sprzedaży, zakupu, dokument magazynowy, dowód wewnętrzny etc. Dzięki temu podziałowi łatwiejsze jest zarządzanie i zautomatyzowane wprowadzanie dokumentów księgowych,

  • stan dokumentów- to naturalne rozszerzenie dostosowujące system do faktycznego stanu, w jakim może znajdować się dokument w rzeczywistości:

   • nie zarejestrowany  - określa dokument, który dopiero pojawił się w firmie/systemie księgowym i nie znamy jeszcze jego wszystkich cech charakterystycznych, jedynie go odebraliśmy/zaznaczyliśmy jego pojawienie się w systemie księgowym,

   • w buforze - określa dokument, nad którym aktualnie pracujemy, który może być nie wprowadzony w całości i nie chcemy, aby był uwzględniany w zestawieniach i raportach,

   • zarejestrowany - to dokument, który został całkowicie wprowadzony i poddany pełnej kontroli zgodności zapisów kont, rozrachunków i rejestru VAT. Uwzględniany jest we wszystkich zestawieniach i raportach, jednakże daje możliwość wprowadzania modyfikacji/zmian,

   • zaksięgowany - to dokument zgodnie z Ustawą o Rachunkowości zamknięty, nie dający już możliwości zmian i modyfikacji. Uwzględniany oczywiście we wszystkich zestawieniach i raportach.

  Kosz dokumentów

  To zabezpieczenie przed przypadkowym bądź niepowołanym usunięciem dokumentu księgowego z systemu. Kosz działa analogicznie do kosza w systemie Windows jednakże do usunięcia dokumentów z kosza potrzebne jest specjalne uprawnienie, które powinno być nadawane tylko osobom upoważnionym.

  System ewidencji rozrachunków Program posiada moduł ewidencji rozrachunków, który jest ściśle zintegrowany z ewidencją księgową, jednakże logicznie został z niej wydzielony.
  Takie rozwiązanie daje szereg udogodnień m.in.:

  • tworzenie rozrachunków na etapie powstawania dokumentów źródłowych (dokumenty kasowe, wyciągi bankowe),

  • powiązanie rozrachunków z kontrahentem/pracownikiem umożliwia tworzenie kompensat m.in., pomiędzy kontrahentem, który jest dostawcą i odbiorcą, czyli pomiędzy fakturą zakupu i sprzedaży.

  W ramach kontrahenta/pracownika możliwe jest rozliczanie należności i zobowiązań dowolną ilością rozliczeń/powiązań. Bogaty pakiet zestawień i raportów m.in.: stan rozrachunków, wiekowanie należności, wezwanie do zapłaty, wezwanie do uzgodnienia sald, nota odsetkowa, różnice kursowe dodatkowo usprawniają i automatyzują codzienną pracę.

  Pełna obsługa Finansów

  • kasy: raporty kasowe, dokumenty kasowe, zaliczki pracownicze,

  • banku: wyciągi bankowe, przelewy, systemy bankowości elektronicznej (eksport/import, obsługa płatności masowych),

  • rozrachunków: pełna ewidencja należności i zobowiązań, dowolne rozliczenia, kompensaty, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, wiekowania należności.

  Dedykowany system obsługi deklaracji podatkowych

  Pełna integracja oraz ciągłość ewidencji księgowej pozwala m.in. na tworzenie dla jednego właściciela deklaracji z kilku różnych źródeł przychodu/firm niezależnie od formy prowadzonej ewidencji (księga handlowa, księga podatkowa, ryczałt). Dodatkowo usprawniono obsługę i zarządzanie deklaracjami, które w nowym systemie mają pełną kontrolę i historię kolejnych publikowanych przez ministerstwo wersji. System umożliwia edycję i wydruk w ramach każdej z wersji deklaracji zarówno tych historycznych, jak i obowiązującej. Istnieje możliwość jednoczesnej obsługi deklaracji dla wszystkich firm prowadzonych w systemie.

  e-Deklaracje

  System RAKSSQL umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Warunkiem niezbędnym do wysłania deklaracji jest złożenie pod nią bezpiecznego podpisu elektronicznego. Użytkownik chcący korzystać z systemu  e-Deklaracji musi posiadać zestaw do obsługi takiego podpisu wraz z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Utworzony dokument w module finansowo-księgowym po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym może być przekazany on-line do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Każda deklaracja wpływająca do systemu jest oznaczana unikalnym identyfikatorem. W oparciu o ten numer użytkownik może po pewnym czasie wysłać do systemu pytanie o status przetwarzania złożonej deklaracji. Jeśli deklaracja została zaakceptowana przez system, wystawiany jest elektroniczny dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru, który stanowi dowód złożenia deklaracji.
  RAKSSQL umożliwia pełną elektroniczną obsługę następujących deklaracji:

  • VAT-7,

  • VAT-7K,

  • VAT-7D,

  • VAT-8,

  • VAT-9M,

  • VAT-12,

  • VAT-UE,

  • VAT-UEK,

  • CIT-8.

  Monitor pracy księgowych

  Program rejestruje czas pracy, ilość, wartość wprowadzonych i zaksięgowanych dokumentów i dekretów w rozbiciu na każdą prowadzoną firmę i każdego użytkownika. Dzięki tym informacjom można dokładnie określić zarówno ilość jak i efektywność wykonanej pracy w zadanym okresie. Te dane pozwalają lepiej ocenić zakres i czasochłonność wykonywanych zadań.

Kadry i Płace

Kadry i Płace kompletne i zintegrowane systemy usprawniające codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,  fundacjach i organizacjach non profit. Gwarantują dowolność w tworzeniu składników płacowych wynagrodzenia. Pozwalają na wprowadzanie własnych formuł wyliczania składników płac. Aplikacje mogą funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami systemu tworząc jedną całość. Programy współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych i ZUS, w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik.

Kluczowe możliwości:

 • Pełna obsługa ewidencji danych kadrowych i płacowych, połączona z kilkudziesięcioma standardowymi zestawieniami kadrowo-płacowymi oraz możliwością zdefiniowania i zapisania własnych. Prowadzenie kartotek osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie

 • Ewidencjonowanie ruchu pracowników w firmie (pracujących lub zwolnionych), prowadzenie ewidencji dotyczącej przebiegu pracy wewnątrz przedsiębiorstwa

 • Rejestracja danych dotyczących obecności lub absencji pracownika, uwzględniając spóźnienia, wyjścia, rozliczenia urlopowe itp. na przestrzeni wielu lat, z możliwością importu danych z systemów RCP

 • Obsługa umów o pracę (godzinowe, akordowe, ryczałt miesięczny) umów zleceń i o dzieło, łącznie z drukowaniem zawartych umów oraz dołączonych do nich rachunków, obsługa rad nadzorczych.

 • Możliwość wprowadzania danych związanych z niepełnosprawnością pracowników oraz generowanie dokumentów rozliczeniowych do systemu PFRON.

  Kadry i Płace

  Przeznaczenie modułu

  Kadry i Płace to moduł spełniający wszystkie wymogi systemu do obsługi działu kadrowo-płacowego. Przeznaczony jest dla firm zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników.

  Współpraca z „Płatnikiem”
  Moduł w pełni współpracuje z programem „Płatnik”, rozprowadzanym przez oddziały ZUS do rozliczeń zasiłków chorobowych i funduszy emerytalno- rentowych. Pozwala też na generowanie deklaracji zgłoszeniowych wszystkich typów, zarówno pracowników jak i pracodawcy.

  e-Deklaracje
  W systemie Streamsoft PRESTIŻ dostępne są funkcjonalności umożliwiające składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – co ułatwia i skraca przedsiębiorcom czas załatwiania spraw podatkowych. Z modułu Kadry i Płace, do systemu e-Deklaracje, możliwe jest wysyłanie następujących formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8S, PIT- R i IFT-1/ IFT-1R.

  Zaawansowane rozwiązania dostępne w wersji PRESTIŻ:

  • Bogata biblioteka wzorców algorytmów, pozwalających bardzo szybko ułożyć algorytmy liczenia płac dla nowych grup i ich dalszą modyfikację. Każdy składnik może mieć wzór określony przez użytkownika lub może być wyliczany standardowo.

  • Opcja pożyczek (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, pożyczki mieszkaniowe, itd.), umożliwiająca drukowanie standardowych formularzy, kontrolę nad udzielanymi pożyczkami oraz przekazywanie danych o ratach pożyczki do list płac.

  • Rozdzielnik kosztów umożliwiający zestawienie składników płacowych, według zawartych w słownikach miejsc powstawania kosztów oraz ich standardowe przypisanie do poszczególnych pracowników.

  • Opcja „Rekrutacja” – pozwalająca na zarządzanie wakatami w zakładzie pracy.

  • Możliwość importu składników płacowych z systemów zewnętrznych.

  • Zmianowe kalendarze czasu pracy.

  Podstawowa funkcjonalność:
  Dane kadrowe i płacowe
  Pełna obsługa ewidencji danych kadrowych i płacowych, połączona z kilkudziesięcioma standardowymi zestawieniami kadrowo-płacowymi oraz możliwością zdefiniowania i zapisania własnych. Prowadzenie kartotek osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, z możliwością zapisania około 100 podstawowych informacji o każdym pracowniku, między innymi: dane osobowe, małżonek, dzieci, adres, wykształcenie, dane o zatrudnieniu (etat, data zatrudnienia, data zwolnienia, rodzaj umowy, itp.), dane deklaracji ZUS, sprawy komornicze, zdjęcie.
  Możliwość wprowadzenia nieograniczonej ilości cech, definiowanych przez użytkownika, które dodatkowo charakteryzują pracownika.

  Ewidencja historii pracy
  Ewidencjonowanie ruchu pracowników w firmie (pracujących lub zwolnionych), prowadzenie ewidencji dotyczącej przebiegu pracy wewnątrz przedsiębiorstwa (zmiana stanowiska, zmiana angażu, przeszeregowania i inne).

  Rejestracja obecności w pracy
  Rejestracja danych dotyczących obecności lub absencji pracownika, uwzględniając spóźnienia, wyjścia, rozliczenia urlopowe itp. na przestrzeni wielu lat, z możliwością importu danych z systemów RCP (Rejestracji Czasu Pracy).

  Umowy
  Obsługa umów o pracę (godzinowe, akordowe, ryczałt miesięczny) umów zleceń i o dzieło, łącznie z drukowaniem zawartych umów oraz dołączonych do nich rachunków, obsługa rad nadzorczych.

  Wzorce czasu pracy
  W module umożliwiono definiowanie dowolnej ilości wzorców czasu pracy (nawet indywidualnych dla poszczególnych pracowników). Uzupełnieniem tego jest ewidencja absencji, z automatycznym wyliczaniem, na ich podstawie, zasiłków chorobowych, urlopów i innych świadczeń.

  Pełna obsługa zakładów pracy chronionej
  Możliwość wprowadzania danych związanych z niepełnosprawnością pracowników oraz generowanie dokumentów rozliczeniowych do systemu PFRON
  SODiR OffLine.

  Listy płac
  Moduł posiada wbudowany system wzorców, co pozwala np. na przyporządkowanie tych samych sposobów liczenia wielu grupom płacowym i tworzenie list płac w oparciu o jednakowe algorytmy, umożliwiając wyliczanie i drukowanie dowolnej liczby list płac w miesiącu. Składniki płacowe i wygląd odcinka płacowego są w pełni modyfikowalne przez użytkownika.

  Przelewy pracownicze
  Program drukuje oraz tworzy w postaci elektronicznej przelewy na konta pracownicze, wg rozbudowanej listy banków.

  Spójność i ochrona danych
  Automatyczne zamykanie policzonych list płac – zapewnia wysoki poziom ochrony informacji i spójność danych zawartych w komputerze z wydrukowanymi listami płac.

  Składniki wynagrodzeń
  Program automatycznie nalicza składniki wynagrodzeń w oparciu o ewidencję obecności i absencje oraz uwzględnia je w generowanych przez siebie deklaracjach do programu „Płatnik”.

  Algorytmy liczenia płac
  Każdy z wbudowanych algorytmów można w prosty sposób rozbudować o dodatkowe składniki kwotowe oraz określić ich sposób wliczania do zasiłków, urlopu, funduszy ZUS, itd. Wszystkie standardowe składniki płacowe posiadają wbudowany sposób ich wyliczenia (łącznie z zasiłkami chorobowymi, urlopami, funduszami ZUS, podatkami, itd.), zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi.

  Przypomnienia
  Aktywowany na życzenie system przypominania o kończących się umowach na okres próbny lub czas określony, o konieczności wykonania badań okresowych, kursach, kwalifikacjach itp.

  Rejestracja Czasu Pracy (RCP)
  Możliwość współpracy z czytnikami kart magnetycznych, w celu importowania ewidencji czasu pracy pracowników (opcja dostępna za dodatkową dopłatą).

  Zbiorówka płacowa
  Automatycznie generowana jest roczna kartoteka płacowa i zbiorówki płacowe, z możliwością modyfikacji występujących na nich składników płacowych.

  Prowadzenie ewidencji w równoważnym czasie pracy
  Możliwość prowadzenia ewidencji równoważnego czasu pracy dla wszystkich lub części pracowników w wybranych przedziałach czasowych (1-3,4 m-cy). Automatyczne naliczanie nadgodzin i godzin pozostałych do przepracowania w danym okresie.

  Zestawienia, wydruki, formularze
  Moduł posiada bardzo rozbudowany zbiór standardowych zestawień kadrowych i płacowych oraz możliwość definiowania i zapamiętywania własnych. Zakres tych zestawień można ograniczać przez określenie filtrów kadrowych i płacowych (osoby należące do konkretnych grup, posiadające dzieci w określonym wieku, itd.). Z modułu można wydrukować różne formularze, m.in. PIT-11, PIT-40, umowa o pracę, ewidencja czasu pracy, zaświadczenie o dochodach, oświadczenia, upoważnienia i inne.

  Eksport danych
  Możliwe jest zdefiniowanie w dowolny sposób eksportu danych do modułu Finanse i księgowość, umożliwiając księgowanie zarówno oddzielnie dla poszczególnych osób jak i dla całych grup pracowników. Dane można również wyeksportować do programu Excel.

  Kadry i płace

  To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,  fundacjach i organizacjach non profit. Gwarantuje dowolność w tworzeniu składników płacowych wynagrodzenia. Pozwala na wprowadzanie własnych formuł wyliczania składników płac. Aplikacja może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami RAKSSQL tworząc jedną całość. Program współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych i ZUS, w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik.

  Aplikacja jako element całego systemu do zarządzania firmą jest z nim w pełni zintegrowana eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania danych. Przykładowo lista płatnicza wystawiona w module Płace jest natychmiast widoczna dla modułu Finanse czy Księgowość. Z kolei naliczając listę można korzystać z informacji wprowadzonych w innych modułach: potrącić nierozliczone zaliczki, wyliczyć premię od obrotu itp.

  Program współpracuje z elektronicznymi systemami rejestracji czasu pracy, z których dane są automatycznie pobierane i przetwarzane.

  Moduł wyposażony jest w system zarządzania załącznikami, który daje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej. Przykładowo do kartoteki pracownika można podpiąć kopie elektroniczne: świadectwa pracy, oświadczenia lekarskie, wnioski urlopowe, zaliczki. Dokumenty te można w każdej chwili obejrzeć bez żmudnego przeszukiwania archiwum w segregatorach.

  Podstawowe możliwości:

  Kartoteka pracowników 

  • kartoteka przechowuje dane osobowe, dane służbowe oraz dane adresowe pracowników,

  • na potrzeby wyliczeń płacowych przechowywane są informacje o kosztach uzyskania, danych urlopowych, wspólnym opodatkowaniu,

  • pozwala gromadzić wymaganą prawem dokumentację o pracowniku (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne),

  • zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych w kartotece znajduje się miejsce na odnotowanie udostępnienia danych pracownika,

  • umożliwia uzupełnianie danych naliczonych już w poprzednich miesiącach w innych systemach płacowych lub z ewidencji papierowej (bilans otwarcia),

  • w kartotece znajduje się kalendarz pracownika, w którym odnotowywane są zdarzenia dotyczące nieobecności i obecności pracownika - choroba, urlop, zasiłek, nadgodziny do zapłacenia itp.,

  • obsługa załączników (możliwość podłączenia elektronicznych dokumentów, plików graficznych ze skanowanych dokumentów).

  Struktura organizacyjna

  • program umożliwia tworzenie struktury organizacyjnej firmy: struktura kadrowa, grupa płacowa, pracownicy,

  • struktura kadrowa odwzorowuje działy w przedsiębiorstwie/firmie,

  • grupy płacowe mogą tworzyć pracownicy różnych działów np. grupa specjalistów, grupa kierowników, grupa remontowo-montażowa itp.,

  • do struktury organizacyjnej można przypisywać składniki wynagrodzenia takie jak: bony dla firmy, premia dla działu handlowego, itp.

  KADRY

  Program zapewnia pełną obsługę umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Pracownik może mieć dowolną ilość umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

  Umowy o pracę

  • ewidencja zawartych z pracownikiem umów o pracę,

  • definiowany bilans otwarcia dla pracowników (gdy ewidencja była prowadzona w innym programie lub „papierowo” należy wprowadzić dane początkowe do systemu),

  • rejestracja aneksów do umowy, wypowiedzenia warunków umowy, wypowiedzenia umowy,

  • przypisywanie do umowy składników wynagrodzenia, które określają parametry wynagrodzenia (płacę zasadniczą, stawkę za godzinę, dodatki, premie, potrącenia itp.),

  • każdy składnik wynagrodzenia na umowie może mieć szczegółowo określone w jakich miesiącach ma obowiązywać i na jakich listach płatniczych będzie rozliczany.

  Umowy cywilnoprawne

  • ewidencja zawartych z pracownikiem umów o dzieło, umowy zlecenia, prawa autorskie, kontrakt menedżerski, dywidendy, czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, świadczenia emerytów – byłych pracowników, udział w organach stanowiących osób prawnych, zryczałtowane oraz inne źródła,

  • przypisywanie do umowy składników wynagrodzenia, które określają jego kwotę rachunku, przysługujące mu dodatki, premie, potrącenia itp.,

  • każdy składnik wynagrodzenia na umowie może mieć szczegółowo określone w jakich miesiącach ma obowiązywać.

  Kalendarze

  Program pozwala na efektywne zarządzanie kalendarzami. Kalendarz można definiować dla firmy i działów oraz tworzyć na ich podstawie indywidualne kalendarze pracownicze.

  Kalendarze wzorcowe

  • tworzenie kalendarzy wzorcowych dla firmy oraz działów,

  • wypłaty i przelewy wynagrodzeń List płatniczych i rachunków przez moduł Finanse,

  • dziedziczenie informacji o dniach z kalendarza innej kategorii np. z kalendarza firmy,

  • generowanie kalendarza wzorcowego za pomocą szablonu, w którym jest zapisana informacja o dniu pracy, dniu wolnym od pracy. Dla dni pracy mogą być szczegółowo określone godziny pracy oraz liczba godzin do przepracowania.

  Elektroniczna rejestracja czasu prac

  • automatyczna i precyzyjna kontrola czasu pracy z wykorzystaniem kart zbliżeniowych,

  • łatwe rozliczanie nieobecności i godzin nadliczbowych,

  • możliwość rozbudowania o system kontroli dostępu,

  • współpraca z urządzeniami wielu producentów m.in. PC Therm, BiBi,

  • obsługa do 256 punktów kontroli czasu pracy i max. 1100 kart zbliżeniowych dla pracowników.

  PŁACE

  Program pozwala na ewidencje list umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Umożliwia wystawianie w miesiącu dowolnej ilości list płatniczych np. lista podstawowa, lista dodatkowa itp. Umożliwia przeliczanie archiwalnych realizacji za pomocą tych samych algorytmów, którymi został utworzony.  Listy płatnicze – umowy o pracę 

  • definiowane przez użytkownika rodzaje list płatniczych,

  • tworzenie list płatniczych za pomocą wcześniej przygotowanego harmonogramu wypłat,

  • automatyczne i ręczne dodawanie list płatniczych,

  • możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płatniczych,

  • realizacja różnych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych np. płaca zasadnicza na liście podstawowej, premia na liście dodatkowej,

  • kontrola i możliwość modyfikacji parametrów naliczeń składników wynagrodzenia w trakcie realizacji każdej listy płatniczej,

  • możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia dla pojedynczej umowy w trakcie obliczeń,

  • możliwość realizacji tych samych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych,

  • możliwość ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości składników wynagrodzenia np. wypłata pracownikom połowy ich wynagrodzenia podstawowego lub dodatku,

  • możliwość edycji i ponownego przeliczenia realizacji umowy.

  Listy płatnicze – umowy cywilnoprawne

  • definiowane przez użytkownika rodzaje list płatniczych,

  • tworzenie list płatniczych za pomocą wcześniej przygotowanego harmonogramu wypłat,

  • możliwość automatycznego i ręcznego dodawania list płatniczych,

  • możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płatniczych,

  • kontrola i możliwość modyfikacji parametrów naliczeń składników wynagrodzenia w trakcie realizacji każdej listy płatniczej,

  • możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia dla pojedynczej umowy w trakcie obliczeń,

  • możliwość realizacji tych samych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych,

  • możliwość ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości składników wynagrodzenia np. wypłata połowy wynagrodzenia podstawowego lub dodatku,

  • możliwość edycji i ponownego przeliczenia rachunku do umowy.

  Harmonogram wypłat (list płatniczych)

  • program umożliwia tworzenie dowolnej ilości harmonogramów dla umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, na podstawie których automatyzowane jest tworzenie list miesięcznych,

  • określenie rodzaju i sposobu określania daty wypłaty np. jak program ma się zachować jeśli dzień wypłaty przypadnie na dzień wolny od pracy,

  • harmonogram kontroluje zmiany umów i aneksów uwzględniając je automatycznie podczas tworzenia listy płatniczej,

  • program umożliwia dodawanie do harmonogramu wybranych umów.

  Bilans otwarcia

  • bilans otwarcia pozwala na wprowadzenie informacji potrzebnych do pełnego i prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia pracownikom,

  • możliwość wprowadzania takich informacji jak: liczba godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego; kwota podstawy do średniej urlopowej; liczba miesięcy do nagrody jubileuszowej; liczba miesięcy do stanu od innych pracodawców; znacznik, czy dany miesiąc wchodzi do średniej chorobowej; kwota podstawy do średniej chorobowej; liczba godzin przysługującego urlopu wypoczynkowego; dochód ze stosunku pracy; kwota podstawy oskładkowanej poza systemem,

  • możliwość definicji własnego bilansu otwarcia lub dodania składników użytkownika do istniejącego bilansu otwarcia.

  Składniki wynagrodzenia

  • składniki wynagrodzenia określają warunki wynagrodzenia,

  • możliwość obsługi dowolnego schematu wynagrodzenia w firmie,

  • system zawiera predefiniowane składniki wynagrodzenia oraz umożliwia definiowanie własnych składników,

  • możliwość przypisania składników do umowy z pracownikiem i również.do firmy, działu, grupy płacowej,

  • możliwość przypisania składnika do rodzaju listy, a w konsekwencji rozliczania na wskazanych listach płatniczych np. płaca zasadnicza do listy podstawowej, premia do listy dodatkowej,

  • występowanie w programie dwóch rodzajów składników: składniki inicjowane, którym możemy przypisywać wartości oraz składniki wyliczane, którym możemy przypisać formułę określającą sposób ich wyliczenia,

  • różne wartości tego samego składnika wynagrodzenia w różnych okresach czasowych.

  Schematy obliczeń płacowych

  • w programie istnieją gotowe schematy do obliczeń wynagrodzenia dla umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i schemat dla bilansu otwarcia,

  • tworzenie własnych nowych schematów obliczeń płacowych i modyfikacja istniejących.

  Znaczniki

  Znaczniki określają w jaki sposób dany składnik ma być uwzględniany w trakcie obliczeń wynagrodzenia i obliczeń płacowych, podatków, ZUS.

   
  Płatnik

  • sporządzanie i przesyłanie do programu Płatnik miesięcznych raportów rozliczeniowych: RCA, RZA, RSA i DRA,

  • import danych zgłoszeniowych ZUA, ZZA z programu Płatnika,

  • eksport danych do Płatnika ZUA, ZZA.

  e-Deklaracje

  System RAKSSQL umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Warunkiem niezbędnym do wysłania deklaracji jest złożenie pod nią bezpiecznego podpisu elektronicznego. Użytkownik chcący korzystać z systemu  e-Deklaracji musi posiadać zestaw do obsługi takiego podpisu wraz z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Utworzony dokument w module kadrowo-płacowym po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym może być przekazany on-line do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Każda deklaracja wpływająca do systemu jest oznaczana unikalnym identyfikatorem. W oparciu o ten numer użytkownik może po pewnym czasie wysłać do systemu pytanie o status przetwarzania złożonej deklaracji. Jeśli deklaracja została zaakceptowana przez system, wystawiany jest elektroniczny dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru, który stanowi dowód złożenia deklaracji.
  RAKSSQL umożliwia pełną elektroniczną obsługę następujących deklaracji:

  • PIT-11,

  • PIT-4R,

  • PIT-40,

  • PIT-8AR,

  • PIT-R,

  • PIT-8S.

  Zestawienia

  • program posiada wbudowany system generatora, który umożliwia tworzenie nowych i dostosowanie istniejących zestawień. System zawiera moduł deklaracji podatkowych,

  • drukowanie umów o pracę, aneksów do umowy o pracę, świadectw pracy, wypowiedzenia umowy, wypowiedzenia warunków umowy,

  • drukowanie umów zleceń oraz umów o dzieło a także listy wypłat z umów cywilnoprawnych, rachunków do umów cywilnoprawnych,

  • drukowanie list płac,

  • drukowanie karty podatkowej, karty wynagrodzeń oraz zestawienia składek ZUS za rok,

  • drukowanie zestawienia wypłat z umów cywilnoprawnych,

  • drukowanie ewidencji miesięcznej oraz rocznej czasu pracy,

  • wystawianie oświadczenia PIT-2, PIT-12,

  • wystawianie deklaracji PIT-8A, PIT-4, PIT-40, PIT-11/8B, PIT-8S, PIT-8AR, PIT-4R, PIT-R.

  Finanse

  • system umożliwia obsługę kasy, banku oraz pełną obsługę rozrachunków,

  • tworzenie kwitów kasowych, zaliczek pracowniczych oraz raportów kasowych,

  • tworzenie wyciągów bankowych oraz poleceń przelewu,

  • obsługa bankowości elektronicznej:
   - PKO BP,
   - Pekao SA,
   - BRE,
   - BZ WBK,
   - ING,
   - BPH,
   - BGK,
   - Raiffeisen,
   - BOŚ,
   - Citi Bank,
   - Kredyt Bank,
   - HSBC,
   - Millenium,
   - Societe Generale,
   - Dresdner Bank,
   - Danske Bank,
   - Tokyo-Mitsubishi,
   - Alior Bank,
   - DZ Bank,
   - BNP Paribas Fortis,
   - Invest Bank,
   - Bank Pocztowy

  Księgowość

  • pełna integracja z systemem księgowym,

  • automatyczne rozksięgowanie list płatniczych na podstawie wzorców księgowań.

Środki trwałe

Moduł Środki Trwałe ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację i umarzanie środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Program pozwala na wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych, jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonywanych przeszacowań. Naliczanie amortyzacji odbywa się metodą liniową lub metodą degresywną, w oparciu o definiowane stawki amortyzacyjne. Wykorzystanie modułu Środki Trwałe wraz z modułem finansowo-księgowym w pełni rozwiązuje zagadnienia ewidencji i ruchu środków trwałych w przedsiębiorstwie.

Kluczowe możliwości:

 • Rodzaje amortyzacjimożliwość niezależnego prowadzenia amortyzacji księgowej i podatkowej.

 • Kartoteki zawierają pełne informacje o środku trwałym: dane ewidencyjne, parametry amortyzacji, plany amortyzacji, wszystkie operacje dokonane w programie oraz polecenia księgowania. Użytkownik programu ma możliwość wielopoziomowego grupowania środków trwałych

 • Metody amortyzacjimożliwość prowadzenie amortyzacji przy użyciu trzech metod: liniowej, degresywnej oraz jednorazowej.

 • Częstotliwość odpisów amortyzacyjnych - Odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane z częstotliwością miesięczną, kwartalną lub roczną.

 • Globalny plan amortyzacji - wyznaczania globalnego planu amortyzacji. Umożliwia ona zaplanowanie przebiegu amortyzacji poprzez ustalenie optymalnych parametrów amortyzacji (metoda, stawka, współczynnik, częstotliwość odpisów).

  Środki Trwałe

  Przeznaczenie modułu

  Moduł Środki trwałe ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i amortyzację majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym. Moduł jest w pełni zintegrowany z systemem finansowo-księgowym, co umożliwia kompletną dekretację obliczanych odpisów oraz dokumentów obrotu majątkiem.

  Podstawowa funkcjonalność:

  Ewidencja i historia majątku
  Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odbywa się w oparciu o dokumenty przyjęcia, likwidacji, zmiany użytkownika, ulepszenia, zmniejszenia, przeszacowania. Pozwala to na rejestrowanie oraz prezentację kompletnej historii majątku firmy.

  Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy
  Na podstawie wprowadzonych informacji o składnikach majątku, program oblicza odpisy amortyzacyjne oraz tworzy plan amortyzacyjny na aktualny rok oraz prognozy na lata następne, co m.in. umożliwia wybór korzystniejszej metody amortyzacyjnej. Odpisy amortyzacyjne generowane są, z uwzględnieniem metod amortyzacji: liniowej, degresywnej, jednorazowej, 30% po przyjęciu, itp.

  Wydruki i zestawienia
  System generuje wydruki tabeli amortyzacyjnej, planu amortyzacji, ewidencji oraz zestawień zgodne z wymaganiami ustawy o rachunkowości. Wykorzystanie modułu Raportów i formularzy, umożliwia tworzenie własnych zestawień bazujących na danych majątku trwałego oraz jego historii.

  Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego
  W celu filtrowania danych oraz tworzenia różnorodnych zestawień użytkownik dysponuje mechanizmem definiowanych cech i grup. Mechanizm cech zapewnia użytkownikowi możliwość tworzenia własnych parametrów charakterystycznych dla określonych typów środków trwałych, np. data następnego przeglądu dla samochodów lub numer atestu dla maszyn, itp. Rozwiązanie to jest bardzo uniwersalne i posiada szeroki zakres funkcjonalności zaspokajający potrzeby informacyjne kadry zarządzającej. Mechanizm grup oparty jest o wielopoziomową drzewiastą strukturę dowolnie rozbudowywaną przez użytkownika. Jeden środek trwały może należeć do wielu niezależnych grup.

  Inwentaryzacja majątku za pomocą urządzeń
  W specjalnej wersji modułu Środki trwałe umożliwiono obsługę drukarek etykiet i obsługę kolektorów danych. Pozwala to przeprowadzić inwentaryzację majątku w oparciu o kody kreskowe.

  Wartość odzyskana
  W module umożliwiono wprowadzenie wartości odzyskanej dla wartości bilansowej środka trwałego, zgodnie z wymaganiami MSR (Międzynarodowych
  Standardów Rachunkowości). Ogranicza ona amortyzację bilansową środka trwałego poprzez pomniejszenie miesięcznego umorzenia przy zachowaniu tego samego okresu lub skrócenie okresu amortyzacji bez zmiany miesięcznej wartości umorzenia.

  Inne funkcjonalności:

  • Uwzględnienie szczególnych przypadków amortyzacji jak amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne.

  • Ograniczenie wartości środka trwałego, dla której amortyzacja stanowi koszt uzyskania.

  • Księgowanie odpisów amortyzacyjnych oraz dokumentów obrotu do modułu finansowo-księgowego.

  • Otwarcie i zamknięcie roku obrachunkowego w dowolnym miesiącu kalendarzowym.

  Środki trwałe

  Moduł ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację i umarzanie środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Program pozwala na wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych, jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonywanych przeszacowań. Naliczanie amortyzacji odbywa się metodą liniową lub metodą degresywną, w oparciu o definiowane stawki amortyzacyjne. Wykorzystanie modułu Środki Trwałe wraz z modułem finansowo-księgowym w pełni rozwiązuje zagadnienia ewidencji i ruchu środków trwałych w przedsiębiorstwie. Aplikacja może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami RAKSSQL tworzy jedną całość.

  Rok obrachunkowy

  Data początku i końca roku obrotowego może zawierać się w dowolnym miesiącu kalendarzowym, a jego maksymalna długość wynosi 24 miesiące. Użytkownik ma możliwość jednoczesnej pracy w kilku latach obrachunkowych, bez konieczności zamykania poprzednich okresów.

  Rodzaje amortyzacji

  Program umożliwia niezależne prowadzenie amortyzacji księgowej i podatkowej. Amortyzacja księgowa jest obowiązkowa, podatkowa jest opcjonalna.

  Kartoteki

  Kartoteki zawierają pełne informacje o środku trwałym: dane ewidencyjne, parametry amortyzacji, plany amortyzacji, wszystkie operacje dokonane w programie oraz polecenia księgowania. Użytkownik programu ma możliwość wielopoziomowego grupowania środków trwałych według trzech kryteriów: rodzajów księgowania, miejsc użytkowania oraz dowolnie zdefiniowanych grup.

  Metody amortyzacji

  Program umożliwia prowadzenie amortyzacji przy użyciu trzech metod: liniowej, degresywnej oraz jednorazowej. Metoda liniowa polega na tym, że w kolejnych latach obrachunkowych kwoty odpisów amortyzacyjnych są jednakowe. W metodzie degresywnej kwoty te są malejące. Program dokona automatycznego przejścia na metodę liniową, gdy w danym roku obrachunkowym kwota rocznego odpisu amortyzacyjnego będzie mniejsza bądź równa kwocie rocznego odpisu dla metody liniowej. W metodzie jednorazowej dokonuje się pojedynczego odpisu amortyzacyjnego na kwotę wartości środka.

  Częstotliwość odpisów amortyzacyjnych

  Odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane z częstotliwością miesięczną, kwartalną lub roczną. Dla częstotliwości miesięcznej program umożliwia dowolny wybór miesięcy przeznaczonych do amortyzacji, realizację amortyzacji sezonowej. W przypadku częstotliwości kwartalnej odpisy dokonywane są w miesiącach kończących kwartały kalendarzowe. Wybór częstotliwości rocznej oznacza dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w miesiącach kończących lata obrachunkowe.

  Stawka amortyzacji

  Aplikacja umożliwia wybór stawki amortyzacji zgodnie z Klasyfikacją Rodzajową Środków Trwałych (KRŚT) obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku lub poprzez wprowadzenie dowolnej wartości stawki. Tabela KRŚT zawarta w programie może podlegać modyfikacji (edycja, dodawanie oraz usuwanie pozycji).

  Bilans otwarcia

  W przypadku wprowadzania do ewidencji środka trwałego amortyzowanego uprzednio w innym systemie, program umożliwia kontynuację amortyzacji bez konieczności wprowadzania dotychczasowych operacji. Uwzględnienie tych operacji polega na wprowadzeniu kwoty bilansu otwarcia, w skład której wchodzi kwota umorzenia dokonanego do pierwszego dnia bieżącego roku obrachunkowego oraz kwota ulgi inwestycyjnej.

  Globalny plan amortyzacji

  Program został wyposażony w funkcję wyznaczania globalnego planu amortyzacji. Umożliwia ona zaplanowanie przebiegu amortyzacji poprzez ustalenie optymalnych parametrów amortyzacji (metoda, stawka, współczynnik, częstotliwość odpisów). Plan amortyzacji zawiera kwoty odpisów amortyzacyjnych oraz wartości środka w kolejnych miesiącach lub latach (kalendarzowych i obrachunkowych) prezentowane w postaci tabeli lub w postaci graficznej (wykres).

  Operacje grupowe

  Większość operacji dostępnych w programie (np. Wyznaczenie planu amortyzacji, Umorzenie miesięczne) można dokonywać dla grupy środków trwałych. Funkcja ta znacznie podwyższa efektywność pracy z programem.

  Chronologia operacji

  Proces amortyzacji środka trwałego musi odbywać się zgodnie z zachowaniem reguł chronologii operacji. Przykładem może być dokonanie umorzenia miesięcznego. Dokonanie umorzenia w kolejnym miesiącu jest możliwe tylko wtedy gdy dokonano umorzenia w miesiącu poprzednim. W celu odciążenia użytkownika od samodzielnego kontrolowania reguł chronologii program został wyposażony w rozbudowany system podpowiedzi i kontroli, którego działanie polega na automatycznym podpowiadaniu prawidłowych dat wszystkich operacji i niedopuszczaniu do wprowadzania niepoprawnych wartości.

  Zestawienia i dokumenty

  Moduł generuje dokumenty niezbędne do prawidłowego gospodarowania środkami trwałymi (m. in. polecenia księgowania, dokument przyjęcia, likwidacji, protokół zdawczo-odbiorczy, karta środka) oraz zestawienia ewidencyjne zgodne z wymaganiami Ustawy o rachunkowości i przepisami dotyczącymi prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Dodatkowo program umożliwia stworzenie zestawień zawierających kwoty umorzenia za okres, plany amortyzacji (roczny, globalny) oraz historię środka trwałego.

  Polecenia Księgowania (PK)

  Operacjom dokonywanym w programie może towarzyszyć wystawienie polecenia księgowania. Stworzenie dokumentu PK wymaga użycia odpowiedniego wzorca księgowania. Program został wyposażony w zestaw najczęściej używanych wzorców księgowania oraz możliwość definiowania dowolnych wzorców w oparciu o zbiór symboli specjalnych (definicja maski konta).

  Bezpieczeństwo

  RAKSSQL ST jest zabezpieczony kodami użytkowników przed nieumyślnym lub niepowołanym dostępem do programu lub do niektórych jego funkcji. Mechanizm archiwizacji umożliwia tworzenie zapasowych kopii danych.

  Import, eksport danych

  Program współpracuje na zasadzie automatycznych księgowań z innymi modułami systemu RAKSSQL (program finansowo-księgowy, podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz z programem RAKS FK pod DOS. Eksport do zbioru w formacie .txt, .xls, .xml pozwala na przeniesienie danych np. do Excela, gdzie mogą być poddawane dalszej analizie.

  baner pcbiznes